Najnovija saopštenja

Efekti revizije svrsishodnosti poslovanja i doprinos ekonomičnom i efikasnom upravljanju javnim sredstvima predstavljeni na međunarodnom panelu o reviziji u Istanbulu

18

april

Efekti revizije svrsishodnosti poslovanja i doprinos ekonomičnom i efikasnom upravljanju javnim sredstvima predstavljeni na međunarodnom panelu o reviziji u Istanbulu

18. april 2019. godina

Bruto godišnje isplate za članove komisija i drugih radnih tela kod subjekata revizije, od 2014. do 2017. godine, smanjene su sa 378 na 350 miliona dinara, što je jedan od finansijskih efekata revizije svrsishodnosti poslovanja „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“, koju je sprovela Državna revizorska institucija, rekao je predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

16

april

„Kolegijalni pregled“ DRI - pokazatelj odgovornosti i transparentnosti Institucije

16. april 2019. godina

Odgovor na pitanje „ko revidira revizora“ predstavila je danas na 70. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava OECD/SIGMA koja će ove godine sprovesti tzv. “kolegijalni pregled” Državne revizorske institucije. O tome kako će izgledati taj postupak i koliko je značajan za odgovornost i transparentnost DRI govorio je danas pred poslanicima Odbora i predstavnicima Državne revizorske institucije konsultant OECD/SIGMA, Alister Svorbrik.

Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

15

april

Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

15. april 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je viziju i misiju DRI i tri osnovna cilja postavljena Strateškim planom DRI za 2019-2023. godine na stručnom skupu koji je pod nazivom „Zajedno gradimo efikasniji zdravstveni sistem“ održan u Novom Sadu.

Održani sastanci oficira za vezu VRI Mreže i VRI EU

11

april

Održani sastanci oficira za vezu VRI Mreže i VRI EU

11. april 2019. godina

Oficir za vezu Državne revizorske institucije, Iva Vasilić Miljić načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću, prisustvovala je, u svojstvu učesnika, sastanku oficira za vezu VRI Mreže država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda (8. aprila) i, u svojstvu aktivnog posmatrača, sastanku oficira za vezu VRI Evropske unije (9-10. aprila), održanim u Bukureštu. Domaćin sastanka bila je VRI Rumunije, u okviru rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

10

april

Predsednik DRI dr Duško Pejović u emisiji „Oko magazin“: DRI ima ostvarene efekte rada, a želimo da oni ubuduće budu i brži i veći

10. april 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović izjavio je, gostujući u emisiji „Oko magazin“ na Radio-televiziji Srbije, da postoje korisnici javnih sredstava koji su, nakon sprovođenja revizija, izuzetno dobro napredovali i čije ukupne nepravilnosti iznose ispod pet odsto.

Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

08

april

Predstavnici DRI učestvovali na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT

08. april 2019. godina

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić, učestvovali su na 13. sastanku EUROSAI Radne grupe za IT, održanom u Valeti 4. i 5. aprila 2019. godine, čiji je domaćin bila Nacionalna kancelarija za reviziju Malte.

Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

01

april

Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

01. april 2019. godina

Vrhovni državni revizori u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2, Danimir Vulinović i Stojanka Milovanović, prisustvovali su svečanom obeležavanju 20. godišnjice postojanja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije, održanom u Skoplju. Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) učestvovala je i na okruglom stolu „Saradnja vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i Parlamenta“, organizovanom u okviru obeležavanja jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije.

Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

22

mart

Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

22. mart 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, učestvovala je na okrugom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“, održanom 20. i 21. marta 2019. godine u Parizu u organizaciji OECD/SIGMA.

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

20

mart

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT i samoocenjivanju revizije IT u Bernu

20. mart 2019. godina

Državni revizor Nikola Stefanović i viši savetnik Aleksandar Babović učestvovali su na sastanku posvećenom samoocenjivanju IT (ITSA) i samoocenjivanju revizije IT (ITASA), održanom u Bernu 19. i 20. marta 2019. godine.

Prihvaćen predlog DRI o maksimalnom broju zaposlenih u 2019. godini

18

mart

Prihvaćen predlog DRI o maksimalnom broju zaposlenih u 2019. godini

18. mart 2019. godina

Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine razmotrili su, a onda i prihvatili predlog Državne revizorske institucije (DRI) da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u DRI u 2019. godini bude 426.

Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

18

mart

Eksterni nadzor nad javnim finansijama značajan stub Programa reforme upravljanja javnim finansijama

18. mart 2019. godina

Državna revizorska institucija će nastaviti da unapređuje postupak revizije, upravljanje ljudskim resursima i jačanje uticaja DRI kroz unapređenje sistemskog praćenja sprovođenja preporuka i komunikaciju, rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Učešće DRI na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji

15

mart

Učešće DRI na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji

15. mart 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, učestvovala je na 3. EUROSAI ASOSAI zajedničkoj konferenciji, održanoj 11-14. marta u Jerusalimu, u organizaciji VRI Izraela.

Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

08

mart

Predstavnici DRI učestvovali na obuci o merenju učinka VRI u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

08. mart 2019. godina

Viši savetnik u reviziji Željko Motić i samostalni savetnici u reviziji Milena Vasiljković i Miloš Mandušić učestvovali su u obuci o merenju učinka vrhovnih revizorskih institucija (VRI), u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI). Osnovna obuka, koja predstavlja prvu komponentu ovog programa, održana je u Oslu, od 5. do 8. marta 2019. godine. Obuku je pohađalo 16 učesnika iz šest VRI iz Evrope i Azije.

  Svečano dodeljena 59 sertifikata o sticanju revizorskog zvanja državni revizor

07

mart

Svečano dodeljena 59 sertifikata o sticanju revizorskog zvanja državni revizor

07. mart 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović uručio je danas zaposlenima u DRI sertifikate o sticanju revizorskog zvanja državni revizor. Nakon položenih ispita, pred Komisijom za polaganje ispita, a u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sertifikate je dobilo 59 državnih revizora.

Predstavnici DRI stažisti u Evropskom revizorskom sudu

01

mart

Predstavnici DRI stažisti u Evropskom revizorskom sudu

01. mart 2019. godina

Samostalni savetnici u reviziji Danilo Mašković i Radovan Medić, započeli su 1. marta 2019. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnici DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, u ERS boraviće do 31. jula ove godine.

Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

01

mart

Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

01. mart 2019. godina

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Stiven Koldvel i Džes Ford, sproveli su od 18. februara do 1. marta 2019. godine u Beogradu mentorsku podršku u reviziji svrsishodnosti za sve timove DRI koji sprovode ovu vrstu revizije.

Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

28

februar

Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

28. februar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, prisustvovala je zajedničkoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava  Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za finansije i budžet i Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održanoj u Banja Luci, 27. i 28. februara 2019. godine. Zajednička sednica održana je u skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske.


Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

27

februar

Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

27. februar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je obuci za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka revizija svrsishodnosti DRI održanoj u Beogradu od 25. do 27. februara 2019. godine.

Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

26

februar

Upravljanje i ekonomsko planiranje na nivou lokalnih samouprava

26. februar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas, tokom drugog dana radionice „Podrška unapređenju upravljanja i ekonomskog planiranja na nivou lokalnih samouprava radi ostvarivanja ubrzane realizacije Ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji“, održanoj u Vrnjačkoj Banji.


Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

26

februar

Zaposleni u DRI učestvovali na radionici o reviziji finansijskih izveštaja

26. februar 2019. godina

Ovlašćeni državni revizori i državni revizori, viši i samostalni savetnici, savetnici i mlađi savetnici, učestvovali su na radionici „Revizija finansijskih izveštaja“ koja je održana u Beogradu 25. i 26. februara 2019. godine.

Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

21

februar

Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama

21. februar 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je o ulozi DRI u unapređenju upravljanja javnim sredstvima, transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru na skupu „Transparentno upravljanje lokalnim javnim finansijama: građani u budžetskom postupku“, održanom u Aranđelovcu od 18. do 20. februara 2019. godine.

Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

21

februar

Predstavnica DRI učestvovala na radionici o internoj kontroli sredstava EU u resornim ministarstvima

21. februar 2019. godina

Državni revizor Jovana Arizanović je učestvovala na radionici „Optimizovana interna kontrola sredstava EU u resornim ministarstvima“, koja je organizovana u Centru za izuzetnost u finansijama (CEF) u Ljubljani od 19. do 21. februara 2019. godine.

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

19

februar

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

19. februar 2019. godina

Jačanje kapaciteta i povećanje broja revizija svrsishodnosti predstavljaju strateško opredeljenje Državne revizorske institucije (DRI), rekao je danas predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

14

februar

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

14. februar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa Programom revizije za 2019. godinu, započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava.

Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

13

februar

Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

13. februar 2019. godina

Generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović predstavio je u Kragujevcu predstavnicima gradske uprave, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva imedijima, nalaze dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“ i „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“ s ciljem da se ovim zainteresovanim stranama približe nalazi i zaključci izveštaja.

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti predstavljeni u Nišu

12

februar

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti predstavljeni u Nišu

12. februar 2019. godina

Generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović predstavio je akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva, medijima, predstavnicima gradske uprave u Gradu Nišu nalaze dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja "Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“ i „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji".

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti - dobra adresa za uočavanje sistemskih problema

11

februar

Izveštaji o reviziji svrsishodnosti - dobra adresa za uočavanje sistemskih problema

11. februar 2019. godina

Državna revizorska institucija će ubuduće godišnjim programima revizije nastojati da revidira 75 odsto budžeta, izjavio je danas predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović, i dodao da će svi veći gradovi, kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, biti predmet revizije svake godine.


DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

08

februar

DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

08. februar 2019. godina

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno 75 odsto lokalnog budžeta na godišnjem nivou.

Predstavnici DRI pohađali obuku o obradi i analizi podataka

07

februar

Predstavnici DRI pohađali obuku o obradi i analizi podataka

07. februar 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Obrada i analiza podataka“, održanoj 6. i 7. februara 2019. godine u Srpsko-korejskom informatičkom pristupnom centru (SKIP) u Beogradu.p

Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

07

februar

Održana radionica o veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa

07. februar 2019. godina

Upravljanje konfliktima, komunikacija ka zainteresovanim stranama, veštine uticaja, komunikacijski proces, neverbalna komunikacija, bile su neke od tema koje su predstavljene na radionicama posvećenim veštinama komunikacije, prezentacije i javnog nastupa, a kojima je prisustvovao deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj institucije (DRI).

Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

29

januar

Revizori prisustvovali obuci o rodno odgovornom budžetiranju

29. januar 2019. godina

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je danas treningu posvećenom rodno odgovornom budžetiranju. Na obuci, namenjenoj revizorima, razmatrane su teme koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje kao novijoj praksi i zakonskoj obavezi u sistemu upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji. Takođe, bilo je reči i o rodno odgovornom budžetiranju u kontekstu nadležnosti DRI, kao i praktičnoj primeni ove vrste budžetiranja u aktivnostima i metodologiji DRI.

DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

25

januar

DRI nije u vanrednoj kontroli Srpskog pokreta Dveri

25. januar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je najviši državni organ revizije javnih sredstava i protivi se upotrebi njenog imena od bilo koga i u bilo kakve dnevnopolitičke svrhe.

Učešće predstavnika DRI na stručnom skupu u Sarajevu

24

januar

Učešće predstavnika DRI na stručnom skupu u Sarajevu

24. januar 2019. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili vrhovni državni revizor u Sektoru broj 1 Danimir Vulinović, ovlašćeni državni revizor Mirjana Gačević i državni revizor Gordana Uzelac, učestvovala je na jednodnevnom stručnom sastanku održanom u Sarajevu na temu „Materijalnost u reviziji javnog sektora – sa fokusom na reviziju pravilnosti poslovanja“.

Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

21

januar

Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

21. januar 2019. godina

Državna revizorska institucija (DRI) demantuje informaciju koju su objavili mediji da će „Na poziv Upravnog odbora RTS-a Državna revizorska komisija kontrolisati javne nabavke, zarade i honorare u toj medijskoj kući …“.

Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

08

januar

Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković imenovani za vrhovne državne revizore

08. januar 2019. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je Danimira Vulinovića i Snežanu Trnjaković za vrhovne državne revizore u Prvom, odnosno Trećem sektoru. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, Vulinović i Trnjaković su preuzelidužnost vrhovnog državnog revizora.