Najnovija saopštenja

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21

maj

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija postavila je na Nacionalnom Portalu otvorenih podataka prvi set otvorenih podataka koji se odnose na registar lica koja su stekla zvanje državni revizor, odnosno ovlašćeni državni revizor.

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15

maj

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom vanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 organizovala svoj rad u skladu sa merama nadležnih organa i prilagodila svoje revizijske pristupe vanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su bile ključne u rešavanju novonastale krizne situacije.

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11

mart

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11. mart 2020. godina

Profesionalna etika i etički kodeks, etičke dileme i odgovornost bile su neke od tema tokom obuke o etici i integritetu koja je 9. i 10. marta organizovana za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji.

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05

mart

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05. mart 2020. godina

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić učestvovali su na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT (ITSA) i samoocenjivanjem revizije IT (ITASA) koji je 3. i 4. marta 2020. godine u Bernu organizovala Švajcarska federalna kancelarija za reviziju.

Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

03

mart

Dragan Golubović imenovan za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4

03. mart 2020. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Dragana Golubovića za vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 4. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta Dragan Golubović je preuzeo dužnost vrhovnog državnog revizora.

Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

03

mart

Predstavnik DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

03. mart 2020. godina

Samostalni savetnik u reviziji Uroš Marjanović, započeo je 2. marta 2020. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnik DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, Turske i Severne Makedonije u ERS boraviće do 31. jula ove godine.

Predstavnici DRI učesnici Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom u Mađarskoj

28

februar

Predstavnici DRI učesnici Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom u Mađarskoj

28. februar 2020. godina

Dragan Golubović, državni revizor i Jelena Damjanović, savetnik u reviziji prisustvovali su 24. februara uvodnoj konferenciji posvećenoj međunarodnim iskustvima u reviziji političkih partija u Budimpešti. Održavanje ove konferencije je označilo početak Međunarodnog seminara o integritetu u javnim preduzećima održanom od 24. do 28. februara u Sarvašu u organizaciji Državne kancelarije za reviziju Mađarske, na kome su, takođe učestvovali predstavnici DRI.

Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

27

februar

Delegacija DRI boravila u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva

27. februar 2020. godina

Delegacija Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom, boravila je od 24. do 27. februara u studijskoj poseti Nacionalnoj kancelariji za reviziju (NAO) Ujedinjenog Kraljevstva.

Obnovljen Sporazum o saradnji srpskih i ruskih državnih revizora

21

februar

Obnovljen Sporazum o saradnji srpskih i ruskih državnih revizora

21. februar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Republike Srbije dr Duško Pejović i predsednik Računovodstvene komore Ruske Federacije Aleksej Kudrin obnovili su danas u Beogradu Sporazum o saradnji.

Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

21

februar

Delegacija DRI učestvovala na konferenciji posvećenoj saradnji vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata u cilju jačanja uticaja revizija

21. februar 2020. godina

Članice Saveta Državne revizorske institucije Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović učestvovale su na konferenciji „Rad sa parlamentima u cilju jačanja uticajarevizije“ održanoj od 19. do 21. februara 2020. godine u Pržnom u Crnoj Gori.

Obnovljen Sporazum o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

06

februar

Obnovljen Sporazum o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

06. februar 2020. godina

Predsednik i generalni državni revizor Državne revizorske institucije Republike Srbije, dr Duško Pejović, i glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Jovo Radukić, potpisali su danas u Beogradu Sporazum o profesionalnoj saradnji.

Doprinos Državne revizorske institucije u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja

05

februar

Doprinos Državne revizorske institucije u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja

05. februar 2020. godina

Vrhovne revizorske institucije bi trebalo da doprinesu praćenju ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja (COR). To bi za njih trebalo da bude izazov i podsticaj, rečeno je na radnom sastanku „Doprinos Državne revizorske institucije u procesu implementacije Ciljeva održivog razvoja“ održanom u Beogradu. Na skupu je rečeno da sprovođenje Ciljeva održivog razvoja znači kvalitetniji i bolji život građana, kreiranje bolje sutrašnjice i zaštitu planete Zemlje.

Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

03

februar

Predstavnik DRI moderator na radionici za samoprocenu integriteta u VRI Finske

03. februar 2020. godina

Načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnoću Iva Vasilić Miljić bila je jedan od tri moderatora na radionici za samoprocenu integriteta pomoću alata IntoSAINT u Nacionalnoj kancelariji za reviziju Finske. Radionica je sprovedena u periodu od 27. do 31. januara u Helsinkiju.

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

03

februar

Predstavnici DRI učestvovali na radionici o strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje

03. februar 2020. godina

Državni revizor Željko Motić i samostalni savetnik u reviziji Milena Vasiljković učestvovali su na radionici posvećenoj strateškom planiranju u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje, u organizaciji Razvojne inicijative INTOSAI (IDI), održanoj od 27. do 31. januara u Tbilisiju, u Gruziji.

Održane napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja

30

januar

Održane napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja

30. januar 2020. godina

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Lori Ekstrand i Stiven Koldvel održali su od 21. do 23. januara i od 28. do 30. januara 2020. godine napredne obuke o metodologijama revizije svrsishodnosti poslovanja za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji. Obuke su održane u okviru podrške Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), u cilju jačanja kapaciteta Institucije.

Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

21

januar

Demanti Državne revizorske institucije na tekst Nove ekonomije pod naslovom „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“

21. januar 2020. godina

Državna revizorske institucija demantuje delove teksta koje je objavio medij Nova ekonomija https://novaekonomija.rs/17.1.2020. godine u 6,16 časova, a u vezi sa Izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja Privrednog društva za proizvodnju namenskih proizvoda „PPT-Namenska“ a.d., Trstenik, za 2018. godinu. U pomenutom tekstu pod naslovom: „GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara“, Nova ekonomija se poziva na tekst izveštaja Državne revizorske institucije i izvodi pogrešne zaključke koji nisu izrečeni u revizorskom izveštaju.