Vesti i saopštenja

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u  ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05

jul

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05. jul 2019. godina

Nakon revizija koje je Državna revizorska institucija sprovela prošle godine kod visokoškolskih ustanova utvrđene su nepravilnosti u oblasti rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je na savetovanju održanom u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, kome su prisustvovali dekani i prodekani na fakultetima, direktori visokoh škola, kao i lica odgovorna za finansije, naglasio da se ovaj iznos odnosi na pogrešne iskaze utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja i to u iznosu od 0,2 milijarde dinara, i na nepravilnosti utvrđene u reviziji pravilnosti poslovanja u iznosu od 1,6 milijarde dinara.

Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

04

jul

Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

04. jul 2019. godina

Državna revizorska institucija objavila je danas na svom vebsajtu prve poslerevizione izveštaje od početka rada Institucije. Objavili smo tridesetak poslerevizionih izveštaja od 170 koliko je spremno, dok će do kraja godine biti objavljeno ukupno 204 poslereviziona izveštaja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejovići dodao da se poslerevizioni izveštaji odnose na revizije sprovedene tokom 2018. godine.

Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

01

jul

Švedska podrška za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

01. jul 2019. godina

Nova platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji čiji je donator Kraljevina Švedska, a koju će sprovoditi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavljena je danas u Beogradu u prisustvu partnera iz Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Poreske uprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

01

jul

Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održan u Varšavi

01. jul 2019. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću i oficir za vezu Iva Vasilić Miljić učestvovali su na sastanku Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije održanom u Varšavi 27. i 28. juna 2019. godine.