Vesti i saopštenja

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21

maj

Državna revizorska institucija otvara svoje podatke i daje ih građanima na dalju upotrebu

21. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija postavila je na Nacionalnom Portalu otvorenih podataka prvi set otvorenih podataka koji se odnose na registar lica koja su stekla zvanje državni revizor, odnosno ovlašćeni državni revizor.

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15

maj

Rad Državne revizorske institucije u novonastalim okolnostima

15. maj 2020. godina

Državna revizorska institucija (DRI) je tokom vanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 organizovala svoj rad u skladu sa merama nadležnih organa i prilagodila svoje revizijske pristupe vanrednim okolnostima kako bi subjektima revizije omogućio minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su bile ključne u rešavanju novonastale krizne situacije.

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11

mart

Održana obuka o etici i integritetu za deo zaposlenih u DRI

11. mart 2020. godina

Profesionalna etika i etički kodeks, etičke dileme i odgovornost bile su neke od tema tokom obuke o etici i integritetu koja je 9. i 10. marta organizovana za deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji.

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05

mart

Predstavnici DRI učestvovali na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT i samoocenjivanjem revizije IT u Bernu

05. mart 2020. godina

Državni revizori Dejan Stojiljković i Željko Motić učestvovali su na sastanku u vezi sa samoocenjivanjem IT (ITSA) i samoocenjivanjem revizije IT (ITASA) koji je 3. i 4. marta 2020. godine u Bernu organizovala Švajcarska federalna kancelarija za reviziju.