Vesti i saopštenja

Državna revizorska institucija održala predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave”

16

avgust

Državna revizorska institucija održala predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave”

16. avgust 2019. godina

Nepravilnosti u oblasti javnih nabavki, rashoda za zaposlene, preuzetih obaveza i potraživanja, bile su neke od tema u okviru predavanja „Finansijsko izveštavanje jedinica lokalne samouprave” koje su u Aranđelovcu od 13. do 16. avgusta održali predstavnici Državne revizorske institucije za odgovorna lica u gradskim i opštinskim upravama Srbije.

Kadrovsko jačanje DRI - efikasnija revizija javnog sektora

06

avgust

Kadrovsko jačanje DRI - efikasnija revizija javnog sektora

06. avgust 2019. godina

Državni revizor u Sektoru broj 4 Dragan Golubović odbranio je danas rad pod nazivom „Proces planiranja revizije javnih preduzeća“ i na taj način pred tročlanom komisijom položio ispit za sticanje sertifikata za revizorsko zvanje ovlašćeni državni revizor.

Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

22

jul

Održana obuka za moderatore za alat IntoSAINT – samoprocena integriteta u vrhovnim revizorskim institucijama

22. jul 2019. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su u obuci za moderatore u vezi sa sprovođenjem IntoSAINT – alata Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) za samoprocenu integriteta vrhovne revizorske institucije (VRI). Obuka je organizovana u okviru projekta Radne grupe za reviziju i etiku Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), a održana je u Beogradu od 15. do 19. jula 2019. godine.

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u  ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05

jul

Dr Duško Pejović: DRI kod visokoškolskih ustanova utvrdila nepravilnosti u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara

05. jul 2019. godina

Nakon revizija koje je Državna revizorska institucija sprovela prošle godine kod visokoškolskih ustanova utvrđene su nepravilnosti u oblasti rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je na savetovanju održanom u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, kome su prisustvovali dekani i prodekani na fakultetima, direktori visokoh škola, kao i lica odgovorna za finansije, naglasio da se ovaj iznos odnosi na pogrešne iskaze utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja i to u iznosu od 0,2 milijarde dinara, i na nepravilnosti utvrđene u reviziji pravilnosti poslovanja u iznosu od 1,6 milijarde dinara.