kalendar

Kalendar događaja

Zatvori

Vesti i saopštenja

Radna poseta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

20

jul

Radna poseta Državne revizorske institucije Republike Makedonije

20. jul 2017. godina

Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije koju su činili Tanja Janevska pomoćnik generalnog državnog revizora, Branko Smilevski rukovodilac revizije, Sašo Jakovčevski pomoćnik rukovodioca revizije i Vladimir Nikoloski revizor, boravila je u radnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije u periodu 18-19. jula 2017. godine.

Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

17

jul

Održan Seminar za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put''

17. jul 2017. godina

Delegacija DRI koji su činili član Saveta Institucije Miroslav Mitrović i vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, učestvovala je u radu Seminara za vrhovne revizorske institucije jugoistočne Evrope duž inicijative ''Kaiš i put'', razvojne strategije koju je predložio kineski predsednik Si Dji Ping 2013. godine. VRI Kine pripisuje veliki značaj profesionalnim razmenama duž inicijative ''Kaiš i put'', sa željom da pojača platforme za zajednički razvoj VRI. U tom kontekstu su VRI Kine i Ministarstvo trgovine Kine, zajednički organizovali seminar koji je održan od 10. do 16. jula 2017. godine u Nandžingu.

Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

17

jul

Prezentacija rezultata tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

17. jul 2017. godina

Državna revizorska institucija sastala se sa članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za budžet Evropskog parlamenta, i tom prilikom razgovarala o rezultatima sprovedenog tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“.

Radna poseta Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore

12. jul 2017. godina

Državni revizori Državne revizorske institucije Republike Srbije za IT podršku reviziji, Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković boravili su u radnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 10-12. jula 2017. godine.