kalendar

Kalendar događaja

Zatvori

Vesti i saopštenja

Sastanak DRI sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine

17

oktobar

Sastanak DRI sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine

17. oktobar 2017. godina

U prostorijama Državne revizorske institucije, održan je redovni sastanak predsednika DRI Radoslava Sretenovića i Igora Bečića, predsednika Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine.

Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

16

oktobar

Održana radionica „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”

16. oktobar 2017. godina

U okviru Tvining lajt projekta pod nazivom „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji”, koji VRI Letonske Republike sprovodi u korist Državne revizorske institucije Republike Srbije, u periodu od 10. do 13. oktobra organizovana je radionica pod nazivom „Međunarodni standardi vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta”.

Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

16

oktobar

Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika VRI zemalja članica EU

16. oktobar 2017. godina

U organizaciji Evropskog revizorskog suda, u Luksemburgu je 12. i 13. oktobra održan godišnji sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda.

Državna revizorska institucija predsedavala sastankom predsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda

11

oktobar

Državna revizorska institucija predsedavala sastankom predsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda

11. oktobar 2017. godina

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, i predsednik Evropskog revizorskog suda, Klaus-Hajner Lene, otvorili su danas sastanakpredsednika Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda (u daljem tekstu: Mreža), održan u Luksemburgu u prostorijama Evropskog revizorskog suda. Sastankom je predsedavala Državna revizorska institucija.