Vesti i saopštenja

Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

16

oktobar

Švedska podržava odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

16. oktobar 2020. godina

Uspostavljanje sistema za automatizaciju postupka revizije - AMS softvera, koji će Državna revizorska institucija testirati do kraja godine, predstavlja značajan korak u razvoju DRI i glavnu aktivnost projekta „Platforma za odgovorno upravljanje u javnim finansijama“ koji DRI sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), rekao je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Predstavnici DRI učesnici onlajn skupa o kvalitetu vazduha i gradskom saobraćaju održanom povodom godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

30

septembar

Predstavnici DRI učesnici onlajn skupa o kvalitetu vazduha i gradskom saobraćaju održanom povodom godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine

30. septembar 2020. godina

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović i državni revizor Nada Tošić učestvovale su od 28. do 30. septembra na onlajn skupu održanom povodom 18. godišnjeg sastanka Radne grupe za reviziju životne sredine Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) sa glavnom temom „Kvalitet vazduha i gradski saobraćaj – problemi i moguća rešenja u revizijskim zadacima“.


Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

23

septembar

Sprovođenje zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

23. septembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i vrhovni državni revizori Stojanka Milovanović i Ivica Gavrilović održali su danas sastanak sa predstavnicima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Milovanom Bojićem, rukovodiocem Sektora za reviziju učinka i Mladenkom Markovićem, revizorom učinka na temu sprovođenja zajedničke revizije svrsishodnosti poslovanja.

Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

14

septembar

Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

14. septembar 2020. godina

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i sekretar Institucije Milena Milinković učestvovali su u video konferenciji koju su zajednički održale Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Organizacije vrhovnih revizorskih institucija Latinske Amerike i Kariba (OLACEFS) od 9. do 11. septembra 2020. godine u organizaciji Vrhovne revizorske institucije Mađarske pod motom „Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada“.