Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 6/2020 31.01.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila, Partija 1, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 6/2020 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga kasko osiguranja vozila, Partija 2, nakon sprovedenog otvorenog postupka centralizovane javne nabavke označene kao CJN 6/2020 - možete preuzeti ovde.
2 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 7/2019 24.02.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - papir za fotokopiranje A4 80gr/m2, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - heft mašine, klamerice, spajalice, lepk i selotejp, Partija 15 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - spirale i folije za koričenje, Partija 14 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - fascikle, Partija 5 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - olovke, flomasteri, markeri, gumice, rezači, korektori, Partija 7 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - baterije, Partija 9 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - koverte, Partija 4 - možete preuzeti ovde.
3 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti JN 05/19 02.02.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja službenih vozila - Partija 2 - možete preuzeti ovde.
4 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2020 05.02.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije, možete preuzeti ovde.
5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 3/2020 11.02.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga - pružanje elektronskih komunikacionih usluga - interneta - možete preuzeti ovde.
6 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2019 01.03.2021 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara - original toneri za Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Ostalo

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - možete preuzeti ovde.