Javne nabavke

R.Br. Kategorija Javna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
1 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - kancelarijski nameštaj police (JN 01-19) 07.02.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

2 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge organizacije prevoza i smeštaja prilikom službenih putovanja u inostranstvo (JN 02-19) 18.02.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

3 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 4/2017 07.04.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku CD-a, USB memorija, tastatura i miševa, Partija 8 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku materijala za arhiviranje i pakovanje, Partija 6 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku koverti, Partija 4 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku papira za fotokopiranje A4 80g, Partija 1 - možete preuzeti ovde.
4 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma - održavanje službenih vozila (JN 03-19) 08.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma za partiju 3 i Odluku o obustavi postupka javne nabavke za partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za partiju 3 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 možete preuzeti ovde.

5 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 5/2018 29.03.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge obaveznog osiguranja vozila, partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge kasko osiguranja vozila, partija 2 - možete preuzeti ovde.
6 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti - usluge vulkaniziranja guma (JN 04-19) 22.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

7 Javne nabavke male vrednosti Javna nabavka male vrednosti sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma - usluge održavanja službenih vozila (JN 05-19) 24.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o zaključenju Okvirnog sporazuma za nabavku usluga održavanja vozila za Partije 1 i 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu za nabavku usluga održavanja vozila za Partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu za nabavku usluga održavanja vozila za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

8 Otvoreni postupak Javna nabavka benzina u otvorenom postupku (JN 06-19) 31.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda - Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

9 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 6/2018 31.03.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade, Partija 1 - možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hiruških intervencija i težih bolesti, Partija 2 - možete preuzeti ovde.
10 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 10/2017 31.05.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge održavanja štampača Tip HP, partija 6 - možete preuzeti ovde.
11 Centralizovane javne nabavke Centralizovana javna nabavka CJN 8/2017 30.06.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku original tonera za Minolta uređaje, partija 6 - možete preuzeti ovde.

Javne nabavke - izveštaji o realizaciji ugovora (2019)

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (april 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (april 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2019. godini (februar 2019)- možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (februar 2019) - možete preuzeti ovde.

Ugovori zaključeni u postupcima javnih nabavki u 2018. godini sa realizacijom (januar 2019) - možete preuzeti ovde.