Otvoreni konkursi

Javni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-1475/2022-08 od 27. oktobra 2022. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst javnog konkursa.
Obrasci prijave za radna mesta:
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 1, Beograd.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 1, Niš.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 2, Beograd.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 2, Novi Sad.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 3, Beograd.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 3, Novi Sad.
Radno mesto državni revizor, Sektor broj 4, Beograd.
Oglas o javnom konkursu je objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 1012 od 2. novembra 2022. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 10. novembra 2022. godine.

Obaveštenje

Listu2 kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu od 7. September 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu od 7. September 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 20. jula 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 07. septembra 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 20. jula 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Dopunu spiska kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 20. jula 2022. godine, možete preuzeti ovde.