Obaveštenje

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 20. jula 2022. godine, možete preuzeti ovde.

Dopunu spiska kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 20. jula 2022. godine, možete preuzeti ovde.