Evropski revizorski sud – ECA

Evropski revizorski sud (European Court of Auditors), kao institucija za eksternu reviziju Evropske unije, razvija dobre kontakte i odnose sa sličnim organizacijama širom sveta. Naročitu pažnju poklanja vrhovnim revizorskim institucijama u Evropi, u okviru koje je naročito važna saradnja sa vrhovnim revizorskim institucijama država članica EU i država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Saradnja sa vrhovnim revizorskim institucijama centralnoevropskih i istočnoevropskih država je započela 1993. godine kada je Evropski revizorski sud organizovao prvi sastanak čelnika ovih institucija u Berlinu. Cilj je bila razmena iskustava na uspostavljanju ili reorganizaciji vrhovnih revizorskih institucija u državama sa demokratijom u razvoju.

Od 1997. godine, Evropski revizorski sud i države članice EU su povećale saradnju sa ovim državama i revizorski državama potencijalnim kandidatima i njihovim vrhovnim revizorskim institucijama, i na formalnom i na praktičnom nivou, kako bi se olakšale razmene informacija, razvijale metodologije revizije i promovisala stručna obuka. Tokom celokupnog ovog perioda, dragocen partner u saradnji je bila i SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management - Podrška unapređenja rukovođenja i upravljanja), koja predstavlja zajedničku inicijativu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropke unije, uspostavljenju 1992. godine, i prvenstveno finansiranu od strane Evropke unije.

Nakon prijema novih članica u periodu od 2004. do 2007. godine, nastavljena je saradnja sa vrhovnim revizorskim institucijama preostalih država kandidata (Turske, Hrvatske, Severne Makedonije i Islanda), kao i sa vrhovnim revizorskim institucijama država potencijalnih kandidata (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije).

Prepoznajući koristi i vrednosti aktivnosti saradnje Mreže, kao i proizvoda te saradnje za članice Mreže koje se pripremaju za pridruživanje EU, vrhovne revizorske institucije ove Mreže su posvećene održavanju politike ’’otvorenih vrata’’ i proširenju članstva na nove države potencijalne kandidate, a na osnovu ustanovljenih pravila i kriterijuma.

Državna revizorska institucija Srbije je članica Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU od avgusta 2010. godine.