Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija – EUROSAI

EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions) je regionalna organizacija INTOSAI koju su stvorile njene evropske članice 1989. godine i koja trenutno povezuje 50 vrhovnih revizorskih institucija širom Evrope (VRI 49 evropskih država i Evropski računski sud).

Njeni ciljevi su prvenstveno da promoviše profesionalnu saradnju među VRI članicama, razmenu informacija i dokumentacije, proučavanje revizije javnog sektora, podstiče stvaranje akademskih pozicija u ovoj oblasti i obezbeđuje unifikaciju terminologije u oblasti revizije javnog sektora.

EUROSAI obavlja svoje aktivnosti kroz tri tela: Kongres, Upravni odbor i Sekretarijat. Pet zvaničnih jezika EUROSAI su: engleski, francuski, nemački, ruski i španski.

U junu 2009. godine, na svom XXXV sastanku u Kijevu, u Ukrajini, Upravni odbor EUROSAI je primio Državnu revizorsku instituciju Srbije u svoje članstvo.

Državna revizorska institucija Srbije je punopravna članica EUROSAI od 23. juna 2009. godine.