Evropske integracije

U okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Državna revizorska institucija učestvuje u dve pregovaračke grupe - 32 (finansijska kontrola) i 5 (javne nabavke).

Takođe, Institucija učestvuje i u redovnom političkom i ekonomskom dijalogu između EU i Srbije. Saradnja se ostvaruje i u okviru sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije (SSP). SSP utvrđuje pravila za sveobuhvatno partnerstvo između Srbije i EU u cilju pružanja podrške napretku Srbije ka pristupanju EU.

Institucija uspešno sarađuje sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.