Arhiva izveštaja, 2011. godina

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
4
23. decembar 2011. godina
6
16. decembar 2011. godina
7
16. decembar 2011. godina
8
16. decembar 2011. godina
9
25. novembar 2011. godina

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
1
28. decembar 2011. godina
2
28. decembar 2011. godina
3
28. decembar 2011. godina
4
27. decembar 2011. godina
5
27. decembar 2011. godina
6
27. decembar 2011. godina
7
27. decembar 2011. godina
9
26. decembar 2011. godina
10
26. decembar 2011. godina
11
26. decembar 2011. godina
12
23. decembar 2011. godina
13
21. decembar 2011. godina
14
21. septembar 2011. godina

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
1
23. decembar 2011. godina

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava