Arhiva izveštaja, 2014. godina

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
1
26. decembar 2014. godina
19
03. decembar 2014. godina

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
4
26. decembar 2014. godina

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum