Arhiva izveštaja, 2015. godina

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
2
Izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 5.68 MB
2.1 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republičke direkcije za vode i Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za 2014. godinu. Tip dokumenta: pdf, Veličina: 833.39 KB, Datum: 24. decembar 2015. godina 2.2 Izveštaj o reviziji delova godišnjih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za šume, Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 812.75 KB, Datum: 15. decembar 2015. godina 2.3 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1 MB, Datum: 11. decembar 2015. godina 2.4 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 817.22 KB, Datum: 11. decembar 2015. godina 2.5 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva privrede za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 658.08 KB, Datum: 11. decembar 2015. godina 2.6 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva finansija za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 940.36 KB, Datum: 15. decembar 2015. godina 2.7 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva finansija, Uprave za javni dug – funkcija 170, za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1 MB, Datum: 11. decembar 2015. godina 2.8 Izveštaj o reviziji delova godišnjih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva zdravlja i Budžetskog fonda za finansiranje Crvenog krsta Srbije za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 863.9 KB, Datum: 04. decembar 2015. godina 2.9 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva kulture i informisanja za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.98 MB, Datum: 07. decembar 2015. godina 2.10 Izveštaj o reviziji delova godišnjeg finansijskog izveštaja i pravilnosti poslovanja Kancelarije za evropske integracije za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.75 MB, Datum: 04. decembar 2015. godina 2.11 Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu utvrđivanja obaveza i naplate javnih prihoda za koje je nadležno Ministarstvo finansija – Poreska uprava za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 2.55 MB, Datum: 24. decembar 2015. godina 2.12 Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja u delu utvrđivanja obaveza i naplate javnih prihoda za koje je nadležno Ministarstvo finansija - Uprava carina za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.63 MB, Datum: 24. decembar 2015. godina
24. decembar 2015. godina

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
5
Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Beograda za 2014. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 4.61 MB
24. decembar 2015. godina

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
4
Izveštaj o reviziji završnog računa i godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 5.17 MB
4.1 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Niš za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.65 MB, Datum: 10. decembar 2015. godina 4.2 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.74 MB, Datum: 10. decembar 2015. godina 4.3 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.55 MB, Datum: 10. decembar 2015. godina 4.4 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Instituta za transfuziju krvi Srbije za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.96 MB, Datum: 07. decembar 2015. godina 4.5 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Doma zdravlja Kragujevac za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.56 MB, Datum: 30. oktobar 2015. godina 4.6 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Opšte bolnice Leskovac za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.68 MB, Datum: 15. oktobar 2015. godina 4.7 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Instituta za onkologiju Vojvodine za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 1.73 MB, Datum: 15. oktobar 2015. godina 4.8 Izveštaj o reviziji delova finansijskih izveštaja Kliničko bolničkog centra Zemun – Beograd za 2014. godinu i pravilnosti poslovanja Tip dokumenta: pdf, Veličina: 2.87 MB, Datum: 15. oktobar 2015. godina
03. decembar 2015. godina

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
1
17. jul 2015. godina