Odazivni izveštaji - 2018. godina (za revizije iz 2017.g.)

Poddokumenti

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
16
Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti otkrivenih u reviziji (Odazivni izveštaj) konsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu Tip dokumenta: pdf, Veličina: 19.58 MB
24. septembar 2019. godina

Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum