Sektor broj 1

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Završni račun budžeta Republike Srbije za 2018. godinu
2 Uprava za javni dug
3 Ministarstvo finansija
4 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
5 Ministarstvo unutrašnjih poslova
6 Ministarstvo odbrane
7 Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
8 Poreska uprava
9 Ministarstvo kulture i informisanja
10 Uprava za trezor
11 Uprava za javne nabavke
12 Republički sekretarijat za javne politike
13 Služba za upravljanje kadrovima
14 Ministarstvo omladine i sporta

Sektor broj 2

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Grad Beograd
2 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
3 Grad Sremska Mitrovica
4 Grad Kikinda
5 Grad Valjevo
6 Grad Vršac
7 Grad Sombor
8 Grad Zrenjanin
9 Grad Subotica
10 Grad Novi Sad
11 Grad Šabac
12 Autonomna Pokrajina Vojvodina
13 Grad Pančevo
14 Grad Smederevo
15 Grad Novi Pazar
16 Grad Niš
17 Grad Kruševac
18 Grad Leskovac
19 Grad Kraljevo
20 Grad Vranje
21 Grad Požarevac
22 Grad Jagodina
23 Grad Kragujevac
24 Grad Užice
25 Grad Čačak
26 JKP "Toplovod", Obrenovac
27 JKP "Bukulja", Aranđelovac
28 JP "Sava Centar", Beograd
29 JKP "Vodovod Šabac", Šabac
30 JKP "3. oktobar", Bor
31 JP Jedinstvo, Kladovo
32 JKP "Vodovod", Smederevo
33 JP "Toplifikacija", Lazarevac

Sektor broj 3

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Republički fond za zdravstveno osiguranje
2 Nacionalna služba za zapošljavanje
3 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
4 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
5 Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
6 Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
7 Opšta bolnica Požarevac, Požarevac
8 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
9 Klinički centar Niš, Niš
10 Klinički centar Kragujevac, Kragujevac
11 Zdravstveni centar Užice, Užice

Sektor broj 4

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
2 Građevinsko preduzeće "Mostogradnja" ad, Beograd
3 Preduzeće "Jugoimport SDPR" Beograd
4 Privredno društvo Telus ad, Beograd
5 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd
6 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
7 JP Nacionalni park "Tara", Bajina Bašta
8 JP Nacionalni park "Kopaonik", Raška
9 Vodoprivredno društvo "Hidrosrem" doo, Sremska Mitrovica
10 Vodoprivredno društvo "Bačka" doo, Vrbas
11 Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije", Beograd

Legenda

Započeta revizija
Revizija u toku
Nacrt izveštaja
Predlog izveštaja
Izveštaj