Sektor broj 1

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Završni račun budžeta Republike Srbije za 2018. godinu
2 Uprava za javni dug
3 Ministarstvo finansija
4 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
5 Ministarstvo unutrašnjih poslova
6 Ministarstvo odbrane
7 Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
8 Poreska uprava
9 Ministarstvo kulture i informisanja
10 Uprava za trezor
11 Uprava za javne nabavke
12 Republički sekretarijat za javne politike
13 Služba za upravljanje kadrovima
14 Ministarstvo omladine i sporta
15 Revizija svrsishodnosti "Prevencija poplava u Republici Srbiji"
16 Revizija svrsishodnosti “Efikasnost informacionog sistema za registar nepokretnosti u javnoj svojini “
17 Revizija svrishosnosti "Obezbeđivanje konkurencije u postupku centralizovanih javnih nabavki"

Sektor broj 2

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Grad Beograd
2 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
3 Grad Sremska Mitrovica
4 Grad Kikinda
5 Grad Valjevo
6 Grad Vršac
7 Grad Sombor
8 Grad Zrenjanin
9 Grad Subotica
10 Grad Novi Sad
11 Grad Šabac
12 Autonomna Pokrajina Vojvodina
13 Grad Pančevo
14 Grad Smederevo
15 Grad Novi Pazar
16 Grad Niš
17 Grad Kruševac
18 Grad Leskovac
19 Grad Kraljevo
20 Grad Vranje
21 Grad Požarevac
22 Grad Jagodina
23 Grad Kragujevac
24 Grad Užice
25 Grad Čačak
26 JKP "Toplovod", Obrenovac
27 JKP "Bukulja", Aranđelovac
28 JP "Sava Centar", Beograd
29 JKP "Vodovod Šabac", Šabac
30 JKP "3. oktobar", Bor
31 JP Jedinstvo, Kladovo
32 JKP "Vodovod", Smederevo
33 JP "Toplifikacija", Lazarevac
34 JP za prevoz putnika u gr. i pr. saobraćaju Subotica Trans
35 JKP "Drugi oktobar" Vršac
36 GSP Beograd
37 JP Novi Dom, Vranje
38 JKP "Majdanpek", Majdanpek
39 JP Stubo rovni, Kolubara

Sektor broj 3

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Republički fond za zdravstveno osiguranje
2 Nacionalna služba za zapošljavanje
3 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
4 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
5 Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
6 Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
7 Opšta bolnica Požarevac, Požarevac
8 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
9 Klinički centar Niš, Niš
10 Klinički centar Kragujevac, Kragujevac
11 Zdravstveni centar Užice, Užice
12 Revizija svrsishodnosti "Finansiranje laboratorijskog i sanitetskog materijala i uticaj na troškove zdravstvene zaštite"
13 Revizija svrsishodnosti "Materijalna podrška kao mera smanjenja siromaštva"
14 Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo
15 Klinički centar Srbije
16 KBC Zvezdara Beograd
17 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
18 Opšta bolnica "Đorđe Jovanović" Zrenjanin
19 Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac
20 Opšta bolnica "Studenica", Kraljevo

Sektor broj 4

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
2 Građevinsko preduzeće "Mostogradnja" ad, Beograd
3 Preduzeće "Jugoimport SDPR" Beograd
4 Privredno društvo Telus ad, Beograd
5 Narodna banka Srbije, Beograd
6 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
7 JP Nacionalni park "Tara", Bajina Bašta
8 JP Nacionalni park "Kopaonik", Raška
9 Vodoprivredno društvo "Hidrosrem" doo, Sremska Mitrovica
10 Vodoprivredno društvo "Bačka" doo, Vrbas
11 Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije", Beograd
12 Privredno društvo za održavnje i obezbeđivanje objekata, imovine i druge usluge „Telus“ a.d. Beograd
13 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Beograd
14 Građevinsko preduzeće Mostogradnja akcionarsko društvo, Beograd
15 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd
16 Zavod za ispitivanje oružija i municije d.o.o. Kragujevac
17 Kompanija „Sloboda“ a.d., Čačak
18 „Kovački centar“ d.o.o. Valjevo
19 Akcionarsko društvo „Prvi Partizan“ Užice
20 Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnica Srbije“ Beograd
21 Preduzeće za zaštitu imovine i održavanje objekata Kolubara – usluge d.o.o. Lazarevac
22 Zajedno za Srbiju
23 Nova stranka
24 Stranka pravde i pomirenja Novi Pazar
25 Revizija svrishodnosti "Efikasnost nadzora nad eksploatacijom rudnog bogaтstva"
26 Revizija svrishodnosti "Upravljanje industrijskim otpadom"
27 Revizija svrsishodnosti "Efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa"

Legenda

Započeta revizija
Revizija u toku
Nacrt izveštaja
Predlog izveštaja
Izveštaj