Arhiva rezimea izveštaja, 2019. godina

Poddokumenti

Sektor broj 1

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
8
13. decembar 2019. godina
10
11. decembar 2019. godina
21
02. oktobar 2019. godina
23
13. septembar 2019. godina
29
12. jul 2019. godina

Sektor broj 2

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
1
25. decembar 2019. godina
2
25. decembar 2019. godina

Sektor broj 3

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
2
17. decembar 2019. godina
4
06. decembar 2019. godina
8
04. decembar 2019. godina
10
29. novembar 2019. godina
12
29. novembar 2019. godina
17
08. novembar 2019. godina
22
27. septembar 2019. godina
23
27. septembar 2019. godina
24
04. septembar 2019. godina
26
23. avgust 2019. godina
27
14. avgust 2019. godina

Sektor broj 4

R.Br.
Naslov dokumenta
Datum
10
13. decembar 2019. godina
18
04. decembar 2019. godina