Државна ревизорска институција

Контакт лице задужено за информације од јавног значаја

Мирјана Лончар
тел: +381 (0) 11 3042 228
факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: mirjana.loncar@dri.rs