Државна ревизорска институција

ДРИ започела ревизију код још 46 корисника јавних средстава

15. јун 2022. година
ДРИ започела ревизију код још 46 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција је, у складу са Програмом ревизије за 2022. годину, током маја и јуна започела поступак ревизије код још 46 корисника јавних средстава.

Поступак ревизије започет је код следећих корисника јавних средстава:

I Ревизија правилности пословања

1. Аутономна Покрајина Војводина

2.Град Београд

3.Град Нови Сад

4.Општина Жабари

5.Општина Коцељева

6.Општина Сремски Карловци

7. Општина Баточина

8.Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд

9.Завод за ургентну медицину Београд

10.Дом здравља Тутин

11.Дом здравља Прокупље

12.Дом здравља Бујановац

13.Дом здравља Бор

14.Дом здравља Прешево

15.Дом здравља Пожаревац

16.Дом здравља "др Вељко Влаховић“, Врбас

17.Дом здравља "др Ђорђе Лазић“, Сомбор

18.Дом здравља "др Сава Станојевић", Трстеник

19.Дом здравља "др Миленко Марин", Лозница

20.Специјалнa болницa за лечење и рехабилитацију "Меркур", Врњачка Бања

21.Дом здравља Сремска Митровица

22.Дом здравља Пирот

23.Дом здравља Смедеревска Паланка

24.Дом здравља Панчево

25.Дом здрављаНови Пазар

II Ревизија финансијских извештаја

26.Дом здравља Кикинда

Ради унапређења учинка ДРИ у погледу отклањања откривених неправилности, односно спровођења датих препорука, ДРИ је започела са посебном врстом ревизије која се односи на препоруке са дужим роком отклањања које се прате. У том случају, ДРИ није имала начина да испита да ли се наведене препоруке спроводе, осим спровођења нове ревизије, о чему је реч код следећих субјеката:

III Ревизија отклањања откривених неправилности, односно спровођења датих препорука

27.Општина Лучани

28.Општина Сечањ

29.Општина Сурдулица

30.Општина Лапово

31.Општина Рековац

32.Градска општина Ужица-Севојно

33.Градска општина Врања-Врањска Бања

34.Општина Ражањ

35.Општина Црна Трава

36.Општина Кнић

37.Градска општина Ниша-Палилула

38.Општина Бољевац

39.Општина Осечина

40.Општина Мали Зворник

41.Градска општина Пожаревца – Костолац

42.Општa болницa Ваљево

43.Дом здравља Обреновац

44.Општa болницa "др Радивој Симоновић", Сомбор

45.Институт за јавно здравље Ниш

46.Заводза хитну медицинску помоћ Крагујевац

ДРИ је започела ову врсту ревизије и код 11 корисника јавних средстава, о чему смо већ издали саопштење, и то:

1.Министарство финансија – Пореска управа, Београд

2.Министарство финансија – Управа царина, Београд

3.Казнено – поправни завод у Сремској Митровици, Сремска Митровица

4.Факултет техничких наука, Нови Сад

5.Техничка школа ГСП, Београд

6.Јавно предузеће Емисиона техника и везе, Београд

7.Јавно предузеће Завод за уџбенике, Београд

8.Јавно предузеће Национални парк Ђердап, Доњи Милановац

9.Водопривредно привредно друштво Галовица д.о.о. Београд

10.Друштво са ограниченом одговорношћу Јединица за управљање пројектима у јавном сектору, Београд,

11.СП Ресорт д.о.о. Кална