Државна ревизорска институција

ДРИ започела спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије за 2022. годину

09. јун 2022. година
ДРИ започела спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије за 2022. годину

Државна ревизорска институција, по Програму ревизије за 2022. годину, започела је спровођење 14 ревизија сврсисходности пословања. Државни ревизори ће спроводити поступак ревизије за следеће теме ревизије сврсисходности пословања:

1. „Стипендирање студената из буџета Републике Србије“ – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Министарство омладине и спорта, Београд

2. „Превенција и сузбијање вршњачког насиља у школама“ – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Београд; Медицинска школа Београд; Основна школа „Свети Сава“, Горњи Милановац; Економска школа Чачак

3. „Информациони системи у правосуђу“ – Министарство правде, Београд

4. „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд

5. „Утицај регионалног развоја на демографска кретања у Републици Србији“ - Министарство привреде, Београд; Министарство за бригу о породици и демографију, Београд; Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад; Регионална развојна агенција Златибор, Ужице; Град Ваљево; Општина Бечеј; Општина Житорађа

6. „Управљање опасним отпадом“ - Министарство заштите животне средине, Београд; Министарство здравља, Београд; Министарство рударства и енергетике, Београд; Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине, Београд; Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад; Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад

7. „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште, Београд; Град Зрењанин; Град Вршац

8. „Утицај припреме одлуке о буџету јединица локалне самоуправе на ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава“ – Министарство финансија, Београд; Град Зајечар; Град Краљево; Општина Инђија

9. „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи“ – Министарство здравља, Београд; Универзитетски клинички центар Србије, Београд; Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад; Општа болница „Стефан Високи“, Смедеревска Паланка

10. „Ефикасност расподеле и коришћења наменских трансфера у социјалној заштити“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд

11. „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“ – Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију, Београд; ЈП „Путеви Србије“, Београд; “Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд;; АД за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије“, Београд

12. „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије” – Министарство рударства и енергетике, Београд; Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад; Град Пирот, Град Бор; Општина Бајина Башта, Општина Рума

13. „Управљање индустријским отпадним водама“ – Министарство заштите животне средине, Београд; Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Београд; ЈП „Електропривреда Србије“, Београд

14. „Унапређење бициклистичког саобраћаја“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Београд; Град Нови Сад; ЈП „Путеви Србије“, Београд