Државна ревизорска институција

ДРИ по први пут започела спровођење ревизија правилности и сврсисходности пословања

13. јун 2022. година
ДРИ по први пут започела спровођење ревизија правилности и сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција, по Програму ревизије за 2022. годину, започела је спровођење 24 комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања.

До сада је ДРИ углавном спроводила ревизије правилности јавних набавки појединачних субјеката ревизије. Резултати ревизија, иако значајни, нису омогућавали да се стекне једна шира оцена што се тиче јавних набавки у Републици Србији. Унапред одређивање да се спроводи само ревизија правилности пословања, није обухватала несврсисходности у ревидираним јавним набавкама. Ради унапређења учинка ДРИ у погледу јавних набавки унапређен је приступ у ревидирању јавних набавки, како у погледу избора субјеката, врсте ревизије, тако и извештавања. Комбиноване ревизије јавних набавки, односно ревизије правилности и сврсисходности пословања субјеката ревизије, претходно изабраних након процене ризика, омогућиће ДРИ да у већој мери оствари свој стратешки циљ (2.4 – Обезбедити правилно управљање јавним набавкама у јавној управи).

По први пут посматраће се јавне набавки на нивоу групација потенцијалних субјеката. У 2022. години одабране су установе ученичког стандарда и јединице локалних власти.

У установама ученичког стандарда спровешће се 9 ревизија, на тему „Правилност и ефикасност поступка јавних набавки у установама ученичког стандарда“ код следећих субјеката:

-Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“,Зрењанин;

-Дом ученика средњих школа Сомбор;

-Дом ученика средњих школа Ужице;

-Дом ученика средњих школа Београд;

-Дом средњих школа „Патријарх Павле“, Београд;

-Дом ученика средњих школа „Бранково коло“, Нови Сад;

-Дом ученика средњих школа Крагујевац;

-Дом ученика средњих школа Ниш и

-Дом ученика средњих школа Зајечар.

У јединицама локалних власти спровешће се 15 ревизија „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава“ код следећих субјеката:

-Општина Прешево,

-Општина Врњачка Бања,

-Општина Темерин,

-Општина Тител,

-Општина Мионица,

-Општина Бела Паланка,

-Општина Блаце,

-Општина Медвеђа,

-Општина Љиг,

-Општина Кучево,

-Општина Беочин,

-Општина Богатић,

-Општина Топола,

-Општина Косјерић и

-Градска општина Обреновац.

Након спровођења ових комбинованих ревизија, даћемо оцену јавних набавки на нивоу установа ученичког стандарда и јединица локалних власти по свим значајним утврђеним ризицима, било да су произашли из несврсисходности или неправилности, односно издаћемо по још један збирни извештај на наведене теме.