Државна ревизорска институција

Дан ДРИ – 178 година од успостављања надзора над трошењем јавних средстава у Србији

26. јул 2022. година
Дан ДРИ – 178 година од успостављања надзора над трошењем јавних средстава у  Србији

Прошло је 178 година од када је 26. јула 1844. године Законом о устројству основана Главна контрола – претеча данашње Државне ревизорске институције (ДРИ). То је значило да је, у тадашњој Кнежевини Србији, започео надзор над трошењем јавних средстава. Због тога се 26. јул обележава као Дан ДРИ.

Како би била „стуб и бранич од похлепе и немара оних који су на власти“, основана је Главна контрола, а њено оснивање предвиђао је и Сретењски устав. Служба, мало млађа од савремене српске државе, без обзира на различите системе и режиме и државни оквир, у континуитету је водила рачуна о трошењу државног новца, све до оснивања модерне, независне Државне ревизорске институције.

Иако је мењала организационе облике, ова значајна институција већ 178 година постоји са истим циљем - да брине о јавним средствима. Некадa рачуноиспитатељима, а данас државним ревизорима задатак је исти - контрола трошења државних пара и управљање јавном имовином.

Данас је ДРИ, на челу са др Душком Пејовићем, председником ДРИ и генералним државним ревизором, модерна, транспарентна и ефикасна институција која Народној скупштини, као и целокупној јавности, пружа независне и објективне информацијe како се располаже новцем пореских обвезника.

ДРИ је прихваћена у улози независног чувара јавних финансија којем грађани Србије верују, нагласио је др Пејовић и додао да је у надлежности ДРИ више од 11.000 корисника јавних средстава, потенцијалних субјеката ревизије.

Пратећи трендове у свету, ДРИ јача спровођење ревизије сврсисходности пословања – чији је циљ оцена да ли се средства користе ефикасно, ефективно и економично и у складу са планираним циљевима, и из године у годину повећава број извештаја који се односе на ову врсту ревизије, а уводи и нове врсте ревизија у годишњи програм.

ДРИ ће наставити да буде јака, независна и стручна институција, равноправна са другим врховним ревизорским институцијама у развијеним земљама, рекао је др Пејовић.

ДРИ пружа квалитетне ревизорске услуге, усклађене са међународним стандардима врховних ревизорских институција, ради у интересу пореских обвезника и на тај начин, помаже нацији да домаћински троши новац, поручио је др Пејовић.