Државна ревизорска институција

Деманти ДРИ поводом погрешно пренетих информација у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријата Владе за 2021. годину

11. август 2022. година
Деманти ДРИ поводом погрешно пренетих информација у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријата Владе за 2021. годину

Државна ревизорска институција демантује наводе у текстовима које су објавили одређени медији, а у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријатаВладе, Београд за 2021. годину, да „у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године није исказано стање средстава на динарском рачуну Донаторска средства за мигранте број 840-0000003961721-84 у износу од 307.000.000 на економској класификацији 121700 – Остала новчана средства и није исказано стање на Девизном рачуну – конто 121400 у износу од 75.000.000 динара“.

Ради потпуног и истинитог извештавања, преносимо текст како је наведено у Извештају о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријата Владе, Београд за2021. годину:

У Билансу стања на дан 31. децембар 2021. године није исказано стање средстава на динарском рачуну Донаторска средства за мигранте број 840-0000003961721-84 у износу од 307 хиљада динара на економској класификацији 121700 – Остала новчана средства и није исказано стање на Девизном рачуну – конто 121400 у износу од 75 хиљада динара.

Извештај о ревизији финансијских извештаја Генералног секретаријата Владе, Београд за 2021. годину је објављен на интернет страници Државне ревизорске институције.