Државна ревизорска институција

Одржано полагање испита за стицање ревизорског звања – овлашћени државни ревизор

14. јул 2022. година
Одржано полагање испита за стицање ревизорског звања – овлашћени државни ревизор

Пред Комисијом за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор девет државних ревизора Државне ревизорске институције одбранило је данас радове и, на тај начин, успешно положило испит за стицање ревизорског звања – овлашћени државни ревизор.

Испит за овлашћеног државног ревизора положили су следећи државни ревизори – Жељко Мотић, Горан Чабаркапа, Драгојле Полић, Нада Тошић, Ивана Јевтић Стевановић, Наталија Паушић, Гордана Узелац, Смиљка Шушак и Јелена Тодосијевић.

Комисију за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор чинили су врховни државни ревизори - Данимир Вулиновић, председник,Стојанка Миловановић, члан и Драган Голубовић, члан.

Следећи испитни рок за полагање испита за стицање звања овлашћени државни ревизор биће одржан у августу 2022. године.

Целокупна процедура полагања испита за овлашћеног државног ревизора одржана је у складу са Правилником о програму иначину полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор.