Државна ревизорска институција

Одржан састанак Пројектне групе за будуће ризике и климатску кризу ЕУРОСАИ

15. јун 2022. година
Одржан састанак Пројектне групе за будуће ризике и климатску кризу ЕУРОСАИ

Пројектна група за будуће ризике и климатску кризу Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), коју воде Европски ревизорски суд и врховна ревизорска институција (ВРИ) Уједињеног Краљевства, одржала је 14. јуна онлајн састанак на коме је учествовао и Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор.

Током састанка представљени су актуелни пројекти који се односе на праћење климатских расхода. Тако су представници Европског ревизорског суда (ЕРС) представили специјални извештај под називом „Потрошња средстава у области климе у оквиру буџета Европске уније за период 2014-2020. године“. Циљ препорука ЕРС је побољшање извештавања о клими и повезивање буџетског доприноса ЕУ са климатским и енергетским циљевима.

ВРИ Немачке одржала је презентацију „Праћење климе – транспарентност утицаја буџетских токова на климу“, ВРИ Аустрије „Праћење издатака за заштиту климе и прилагођавање климатским променама у Аустрији“, док је ВРИ Литваније представила извештај на тему „Процена система за праћење ваздуха“.

Пројектна група обезбеђује платформу за умрежавање ВРИ у вези са ревизијама које се тичу климатских промена, олакшава размену ревизорских приступа и искустава и подржава методолошки развој ВРИ чланица ЕУРОСАИ.