Државна ревизорска институција

Представници ДРИ похађали онлајн обуку о ревизији заснованој на сврсисходности

04. јун 2021. година
Представници ДРИ похађали онлајн обуку о ревизији заснованој на сврсисходности

Представници Државне ревизорске институције Јелена Дамјановић, Катарина Стајић, Ана Радумило и Јелена Божовић похађали су онлајн обуку под називом „Ревизија заснована на сврсисходности“ коју је, у периоду од 24. маја до 4. јуна 2021. године, одржао Центар за изузетност у финансијама са седиштем у Љубљани.

Учесницима обуке представљени су концепти и алати који се користе у ревизији сврсисходности пословања, као и како се они разликују у односу на ревизију правилности пословања и ревизију финансијских извештаја. Полазници курса научили су како да препознају проблеме у области сврсисходности, како да одреде приоритете и одаберу најрелевантније теме за ревизије сврсисходности пословања. Током обуке разматран је развој матрице питања и доказа, као и одабир одговарајуће методологије ревизије.

На курсу је размотрена и примена технике ревизије сврсисходности пословања у групном раду, затим техника уградње аспеката уверавања у квалитет и контролу квалитета у овој врсти ревизије, као и коришћење аналитичких алата за формирање налаза, закључака и препорука као дела извештаја о ревизији.