Државна ревизорска институција

Савремена ревизија и значај јачања поверења

14. октобар 2022. година
Савремена ревизија и значај јачања поверења
Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор (ДРИ) др Душко Пејовић учествовао је на 10. међународној конференцији Удружењa интерних ревизора Србије, која је под називом „Изградите поверење, направите разлику“ одржана 14. октобра на Фрушкој Гори.

Излажући на тему „Савремена ревизија и значај јачања поверења“ др Пејовић је нагласио да је потребно да врховна ревизорска институција буде институција од поверења како би испунила своју функцију и допринела бољем друштву.

„Државна ревизорска институција је до садашњих резултата дошла ефикаснијим радом кроз промењено управљање, избором тема од значаја за друштво, обављањем квалитетних ревизија, јасним и правовременим комуницирањем са парламентом, субјектима ревизије и медијима у циљу адекватног спровођења препорука“, рекао је др Пејовић.

Према његовим речима, промењено управљање се највише огледа у доношењу новог стратешког плана, спровођења засебних ревизија правилности пословања, повећања ревизија пословања у укупно спроведеним ревизијама, даљом дигитализацијом пословања и новим врстама ревизија као одговорима на утврђене ризике.

На скупу су разматране теме, између осталих, о заједничким ревизијама у јавном сектору, сарадњи комисија за ревизију са интерним ревизорима, улози интерних ревизора у препознавању симптома и узрока кризе и оздрављењу организација.