Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-167/2022-08 од 13. јануара 2022. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Обрасци пријаве за радна места:
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 1, Београд.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 2, Ниш.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 3, Нови Сад.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 4, Београд.
Радно место за административно-техничке послове, Сектор број 1, Београд.
Оглас о јавном конкурсу је објављен у публикацији “Послови” број 969 од 19. јануара 2022. године. Рок за подношење пријава истиче 27. јануара 2022. године.

Интерни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1976/2021-08 од 27. децембра 2021. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Обрасци пријаве за радна места:
Саветник у ревизији, Сектор број 1, Београд.
Саветник у ревизији, Сектор број 2, Београд.
Саветник у ревизији, Сектор број 2, Ниш.
Саветник у ревизији, Сектор број 3, Нови Сад.
Саветник у ревизији, Сектор број 3, Крагујевац.
Саветник у ревизији, Сектор број 4, Београд.
Саветник у ревизији, Сектор број 4, Нови Сад.
Радно место за кадровске послове, Сектор подршке ревизији, Служба за људске ресурсе, Београд.
Интерни конкурс објављен је на интернет презентацији Државне ревизорске институције 27. децембра 2021. године. Последњи дан за подношење пријава је 4. јануар 2022. године.

Обавештење

Листу кандидата који су испунили мерила за избор, на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 27. октобра 2021. године, можете преузети овде.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији од 27. октобра 2021. године, можете преузети овде.