Државна ревизорска институција

Отворени конкурси

Интерни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1659/2021-08 од 21. октобра 2021. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст интерног конкурса.
Обрасци пријаве за радна места:
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 2, Београд.
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 2, Крагујевац.
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 2, Ниш.
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 3, Београд.
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 4, Београд.
Радно место администратор мреже, Сектор подршке ревизији, Београд.
Интерни конкурс објављен је на интернет презентацији Државне ревизорске институције 21. октобра 2021. године. Последњи дан за подношење пријава је 29. октобар 2021. године.

Јавни конкурс Државне ревизорске институције број: 111-1657/2021-08 од 21. октобра 2021. године, са достављеним обрасцима пријава, можете преузети овде:
Текст јавног конкурса.
Обрасци пријаве за радна места:
Самостални саветник у ревизији, Сектор број 2, Нови Сад.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 1, Београд.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 2, Београд.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 3, Крагујевац.
Млађи саветник у ревизији, Сектор број 4, Београд.
Оглас о јавном конкурсу је објављен у публикацији “Послови” број 957 од 27.октобра 2021. године. Рок за подношење пријава истиче 4. новембра 2021. године.