Државна ревизорска институција

Др Бојана Митровић

Име и презиме: Бојана Митровић
Датум рођења: 03. 02. 1964.
Држављанство: Република Србија
Адреса: Београд

Образовање

• Дипломирани економиста, Економски факултет Универзитета у Београду
• Државни ревизор - сертификат ДРИ
• Порезар специјалиста– Специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду
• Ревизор, Решење Владе СРЈ
• Овлашћени рачуновођа, Савез рачуновођа и ревизора Србије

Остало

• Заштита тајних података, Канцеларија Савета за националну безбедност
• Међународни стандарди врховних ревизорских институција за уверавање у квалитет и контролу квалитета, ИНТОСАИ
• Јачање лидерских вештина у јавној управи, PwC‘s Academy
• Учешће на конгресима ИНТОСАИ (ЕУРОСАИ, АРАБОСАИ и др.), презентер добре праксе ДРИ на међународним конференцијама
• Израда бизнис планова, Факултет организационих наука
• Спровођење јавних набавки и тендерских процедура, Привредна комора Србије
• Порески прописи у пракси, Институт за пословна истраживања
• Програми развоја малих и средњих предузећа, Програм Светске банке
• Говори руски и румунски језик

Радно искуство

30 година радног искуства на пословима са високошколским образовањем економске струке, и то:
• Државна ревизорска институција, потпредседник Савета
• Министарство просвете, науке и технолошког развоја, помоћник министра просвете за финансије
• Министарство економије и регионалног развоја, начелник одељења за финансије
• Републичка управа јавних прихода, Финансијска полиција, шеф одсека
• Електропривреда Србије
- Хидроенергетски пловидбени систем “Ђердап”, финансијски директор
- ЕДБ, водећи економиста сектора за развој
• Скијалишта Србије, саветник за финансијско комерцијалне послове
• Бродоградња, спољнотрговински и девизни послови.