Државна ревизорска институција

Др Душко Пејовић

Др Душкo Пејовић рођен је 1960. године у Чајничу у Босни и Херцеговини, где је завршио основну школу и Гимназију. У Сарајеву је завршио Економски факултет Универзитета у Сарајеву, одсек пословне економије, финансијски смер. На Економском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву завршио је постдипломске студије и 2004. године одбранио магистарски рад на тему: „Улога интерне контроле и интерне ревизије у процесу менаџмент одлучивања“. На Факултету пословне економије у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву одбранио је 2010. године докторску дисертацију под називом: „Планирање и документовање финансијске ревизије јавног сектора“ и стекао звање доктора економских наука.

Има више од 30 година радног стажа од чега у рачуноводству и финансијама државних предузећа преко девет година, као директор државних предузећа осам година, у ревизији јавног сектора Републике Српске близу осам година. У Државној ревизорској институцији Републике Србије запошљава се крајем 2010. године као овлашћени државни ревизор. Функцију врховног државног ревизора и руководиоца Сектора за ревизију буџета локалних власти обављао је од 2012. до 2018. године. Дана 25. априла 2018. године, изабран је на функцију председника Савета Државне ревизорске институције од стране Народне скупштине Републике Србије и уједно обавља надлежности генералног државног ревизора и руководиоца Институције.

До сада је објавио преко 35 стручних радова и активни је предавач из области рачуноводства, финансија и ревизије за кориснике буџетских средстава. Аутор је Приручника за ревизију јавног сектора. Председник је Комисије за полагање испита за стицање ревизорских звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор.

До сада је стекао следеће сертификате: овлашћени рачуновођа, ревизор, овлашћени ревизор, овлашћени процењивач, овлашћени интерни ревизор и стални судски вештак финансијске струке; као и државни ревизор и овлашћени државни ревизор. Учествовао је на бројним међународним скуповима посвећеним ревизији. Када је реч о пројектима, учествовао је у седмогодишњем пројекту јачања капацитета који је спроводила Канцеларија за државну ревизију Шведске са врховном ревизорском институцијом Босне и Херцеговине, као и двогодишњем твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који је Државна ревизорска институција Републике Србије реализовала у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије. Такође, учествовао је у твининг лајт пројекту ''Контрола квалитета ревизија у Државној ревизорској институцији'' спроведеном са ВРИ Летонске Републике.

Ожењен је и има двоје деце.