Државна ревизорска институција

Маријана Симовић

Члан Савета Државне ревизорске институције је од 25. априла 2018. године, изабрана од стране Народне Скупштине Републике Србије на трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години, на основу oдлуке Народне Скупштине Републике Србије о избору Савета Државне ревизорске институције, РС број 19.

Рођена 06. фебруара 1977. године у Сремској Митровици.
Основну школу и гимназију завршила у Сремској Митровици, а Економски факултет у Суботици.
По образовању дипломирани економиста. Има укупан радни стаж од 18 година.

У Државној ревизорској институцији је запослена од 12. децембра 2012. године.
Пре избора за члана Савета Државне ревизорске институције обављала је послове вишег саветника у Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица која је основао или има учешћа у капиталу или управљању корисник јавних средстава са местом рада у Београду, а у периоду од 2015. године до 2016. године обављала је послове самосталног саветника и у периоду од 2012. године до 2015. године послове саветника у оквиру истог сектора.
Претходно радно искуство: Simexgroup, Суботица (Simex, Златибор вода и Хигло)
Стручњак за финансијску контролу и логистику.

Посебне области знања и вештина:
- Сертификат за државног ревизора,
- Положен стручни испит за рад у органима државне управе,
- Учесник твининг лајт пројекта „Систем за уверавање у квалитет и контролу квалитета у Државној ревизорској институцији – филозофија, регулаторни оквир и практични приступи“,
- Свакодневно коришћење рачунара уз одлично познавање великог броја корисничких апликација,
- Знање енглеског језика.