Државна ревизорска институција

Љиљана Димитријевић

Члан Савета Државне ревизорске институције је од 25. априла 2018. године, изабрана од стране Народне Скупштине Републике Србије на трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години, на основу oдлуке Народне Скупштине Републике Србије о избору Савета Државне ревизорске институције, РС број 19.

Рођена 10. фебруара 1972. године у Кикинди.
Основну школу и гимназију завршила у Кикинди, а Факултет за пословне студије у Београду.
По образовањеу дипломирани економиста. Има укупан радни стаж од 23 године.

У Државној ревизорској институцији је запослена од 5. марта 2010. године.
Пре избора за члана Савета Државне ревизорске институције обављала је послове овлашћеног државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије од 2013. године, а у периоду од 2010. године до 2013. године обављала је послове државног ревизора у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије.

Претходно радно искуство: Влада Републике Србије, Министарство рада и социјалне политике - Саветник у Одељењу за економско-финансијске послове из области социјалне заштите; ’’Лукоил-Беопетрол'' а.д. Београд - Менаџер контроле и оптимизације трошкова одељења управљања новчаним токовима у финансијском сектору; ’’Беопетрол’’ а. д. Београд – Самостални референт финансијске оперативе у Одељењу финансијске оперативе, Службе динарских послова у Сектору за економско-финансијске послове; ’’Teher – Tranzir'' KFT – Мађарско представништво у Београду - комерцијалиста у спољној трговини; ’’Пo-Бo’’ - Пословна банка података, шеф комерцијале транспорта.

Посебне области знања и вештина:
- Сертификат за овлашћеног државног ревизора,
- Сертификат за државног ревизора,
- Положен стручни испит за рад у органима државне управе,
- Сертификат за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору,
- Сертификат ''Deloitte Academy'' Москва - Општи принципи рачуноводства – GAAP,
- Сертификат ''Management training international'', Москва - Решавање конфликата међу менаџерима,
- Сертификат ''The 7 Habits of Highly Effective People'', Mосква - 7 вештина за високо ефикасне људе,
- Знање енглеског језика и служи се руским језиком,
- Свакодневно коришћење рачунара уз одлично познавање великог броја корисничких апликација.