Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2020 31.01.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезног осигурања возила, Партија 1, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 6/2020 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга каско осигурања возила, Партија 2, након спроведеног отвореног поступка централизоване јавне набавке означене као ЦЈН 6/2020 - можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 7/2019 06.04.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - папир за фотокопирање А4 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - хефт машине, кламерице, спајалице, лепк и селотејп, Партија 15 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - спирале и фолије за коричење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - фасцикле, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оловке, фломастери, маркери, гумице, резачи, коректори, Партија 7 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - батерије, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверте, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - CD-a, USB меморија, тастатура и мишева - Партија 8 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - материјала за архивирање и паковање, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - образаца, Партија 10 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку свески, блокова, стикера, роковника и мапа, Партија 11 - можете преузети овде.
3 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности ЈН 05/19 02.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за услуге одржавања службених возила - Партија 2 - можете преузети овде.
4 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2020 05.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2020 11.02.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2019 01.04.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за HP уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Minolta уређаје, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оргинал тонери за остале уређаје (Brother, DELL, Oliveti, Fujitsu, Nashuatec, OKI, Develop…), Партија 8 - можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2020 24.03.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде - Партија 1, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести - Партија 2, можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2019 30.03.2021 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - бензин Evro Premium BMB 95, Партија 2 - можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2021)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - март 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - март 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - фебруар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - фебруар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јануар 2021. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2020. години - јануар 2021. - можете преузети овде.

Остало

План јавних набавки за 2021. годину - можете преузети овде.