Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2020 18.01.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезног осигурања возила, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга каско осигурања возила, Партија 2 - можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2020 10.06.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, можете преузети овде.

Обавештење1 о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2020 16.05.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.

Обавештење2 о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.
4 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2021 04.11.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - набавка папира за фотокопирање Ballet А4 и HP А3 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - коверти, Партија 3 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку материјала за архивирање и паковање, Партија 5 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку боја за штамбиље и франкир машине, прибора за повезивање и печаћење, Партија 14 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку фасцикли, Партија 4 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку оловaкa, фломастера, маркера, гумица, резача и коректора, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку спирала и фолија за коричење, Партија 12 - можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2020 04.04.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде - Партија 1, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести - Партија 2, можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2021 04.11.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за НР уређаје, Партија 3 - можете преузети овде.
7 Отворени поступак Отворени поступак јавне набавке добара - сервер (20 ЈН-2/22) 31.07.2022 Јавни позив можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за јавну набавку сервера можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2021 13.09.2022 Обавештење о додели уговора за набавку услуге одржавања рачунарске опреме тип HP (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2020. години или је набављена у 2020. години), Партија 2 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку услуга одржавања рачунарске опреме тип Разно, Партија 6 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку услуга одржавања рачунарске опреме тип Minolta, Партија 9 - можете преузети овде.

Обавештење о додели уговора за набавку услуга одржавања штампача тип Разно, Партија 13 - можете преузети овде.
9 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 13/2021 31.07.2022 Обавештење о додели уговора за набавку горива - можете преузети овде.
10 Отворени поступак Набавка услуга осигурања имовине-рачунарске и електронске опреме, која се спроводи у отвореном поступку ЈН означеном као 35 ЈН 7/22 22.09.2022 Јавни позив можете преузети овде.

Исправку јавног позива можете преузети овде.

Одлуку о доделу уговора можете преузети овде.

Обавештење о доделу уговора можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2022)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - новембар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - новембар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - октобар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - октобар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - септембар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - септембар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - август 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - август 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - јул 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јул 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - јун 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - јун 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - мај 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - мај 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - април 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - април 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - март 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - март 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - фебруар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - фебруар 2022. - можете преузети овде.

Остало

План јавних набавки за 2022. годину(прва измена) - можете преузети овде.

План јавних набавки за 2022. годину - можете преузети овде.

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци у Државној ревизорској институцији - можете преузети овде.