Државна ревизорска институција

Послеревизиони извештаји - 2020. година

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
47
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда, Београд по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2019. годину Тип документа: pdf, Величина: 597.81 KB
24. фебруар 2021. година

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум