Државна ревизорска институција

Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2018. годину
2 Управа за јавни дуг
3 Министарство финансија
4 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
5 Министарство унутрашњих послова
6 Министарство одбране
7 Управа за извршење кривичних санкција
8 Пореска управа
9 Министарство културе и информисања
10 Управа за трезор
11 Управа за јавне набавке
12 Републички секретаријат за јавне политике
13 Служба за управљање кадровима
14 Министарство омладине и спорта
15 Ревизија сврсисходности "Превенција поплава у Републици Србији"
16 Ревизија сврсисходности "Ефикасност информационог система за регистар непокретности у јавној својини"
17 Ревизија сврсисходности "Обезбеђивање конкуренције у поступку централизованих јавних набавки"
18 Музеј на отвореном "Старо село", Сирогојно
19 Архив Србије, Београд
20 Природњачки музеј, Београд
21 Студентски центар "Ниш", Ниш
22 Студентски центар "Бор", Бор
23 Студентски центар "Крагујевац", Крагујевац
24 Казнено поправни завод Ниш
25 Окружни затвор Нови Сад
26 Дом ученика средњих школа Суботица
27 Дом ученика средњих школа Лесковац
28 Дом ученика средњих школа Краљево
29 Управа царина
30 Војнограђевинска установа "Београд", Београд
31 Војна установа "Дедиње", Београд
32 Војна установа "Тара", Бајина Башта
33 Консолидовани извештај Републике Србије

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Град Београд
2 Министарство државне управе и локалне самоуправе
3 Град Сремска Митровица
4 Град Кикинда
5 Град Ваљево
6 Град Вршац
7 Град Сомбор
8 Град Зрењанин
9 Град Суботица
10 Град Нови Сад
11 Град Шабац
12 Аутономна Покрајина Војводина
13 Град Панчево
14 Град Смедерево
15 Град Нови Пазар
16 Град Ниш
17 Град Крушевац
18 Град Лесковац
19 Град Краљево
20 Град Врање
21 Град Пожаревац
22 Град Јагодина
23 Град Крагујевац
24 Град Ужице
25 Град Чачак
26 ЈКП "Топловод", Обреновац
27 ЈКП "Букуља", Аранђеловац
28 ЈП "Сава Центар", Београд
29 ЈКП "Водовод Шабац", Шабац
30 ЈКП "3. октобар", Бор
31 ЈП Јединство, Кладово
32 ЈКП "Водовод", Смедерево
33 ЈП "Топлификација", Лазаревац
34 ЈП за превоз путника у гр. и пр. саобраћају Суботица Транс
35 ЈКП "Други октобар" Вршац
36 ГСП Београд
37 ЈП Нови Дом, Врање
38 ЈКП "Мајданпек", Мајданпек
39 ЈП Стубо ровни, Колубара
40 ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд
41 Општина Горњи Милановац
42 ЈКП Комуналац Чачак
43 ЈП “Топлификација “ Пожаревац
44 ЈКП за производњу и дистибуцију топлотне енергије “Енергетикa” Трстеник
45 ЈКП “Аутотранспорт –Панчево” Панчево
46 Ревизија сврсисходности "Давање у закуп пословног простора у својини јединица локалне самоуправе"
47 Ревизија сврсисходности "Ефективност подстицаја у сточарству"
48 Ревизија сврисходности "Доступност и исправност воде за пиће"
49 Ревизија сврсисходности "Сврсисходност управљања водоводном инфраструктуром"
50 Општина Лебане
51 Општина Чајетина
52 Општина Алексинац
53 Општина Власотинце
54 Општина Врбас
55 Општина Кула
56 Општина Ћуприја
57 Општина Стара Пазова
58 Општина Инђија
59 Општина Шид
60 Општина Рума
61 Општина Параћин
62 ЈКП "Београдске електране", Београд
63 ЈКП "Крушевац", Крушевац
64 ЈКП "Водовод", Краљево
65 ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Републички фонд за здравствено осигурање
2 Национална служба за запошљавање
3 Фонд за социјално осигурање војних осигураника
4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
5 Клинички центар Војводине, Нови Сад
6 Општа болница Сремска Митровица, Сремска Митровица
7 Општа болница Пожаревац, Пожаревац
8 Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
9 Клинички центар Ниш, Ниш
10 Клинички центар Крагујевац, Крагујевац
11 Здравствени центар Ужице, Ужице
12 Ревизија сврсисходности "Финансирање лабораторијског и санитетског материјала и утицај на трошкове здравствене заштите"
13 Ревизија сврсисходности "Материјална подршка као мера смањења сиромаштва"
14 Клинички центар Србије
15 КБЦ Звездара Београд
16 Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица
17 Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин
18 Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац
19 Општа болница "Студеница", Краљево
20 Општа болница Крушевац, Крушевац
21 КБЦ "Бежанијска коса", Београд
22 Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Вршац
23 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
24 Општа болница Панчево
25 Специјална болница за психијатријске болести Ковин, Ковин
26 Општа болница Чачак
27 Општа болница Врбас
28 Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд
29 Општа болница "Др Алекса Савић", Прокупље
30 Здравствени центар Зајечар
31 Општа болница Ћуприја
32 Општа болница Јагодина
33 Општа болница Лозница
34 Општа болница "Свети Лука", Смедерево

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 ЈП "Електропривреда Србије", Београд
2 Грађевинско предузеће "Мостоградња" ад, Београд
3 Предузеће "Југоимпорт СДПР" Београд
4 Привредно друштво Телус ад, Београд
5 Народна банка Србије, Београд
6 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
7 ЈП Национални парк "Тара", Бајина Башта
8 ЈП Национални парк "Копаоник", Рашка
9 Водопривредно друштво "Хидросрем" доо, Сремска Митровица
10 Водопривредно друштво "Бачка" доо, Врбас
11 Јавна медијска установа "Радио телевизија Србије", Београд
12 Регулаторнa агенцијa за електронске комуникације и поштанске услуге Београд
13 Холдинг корпорацијa „Крушик“ а.д. Ваљево
14 Завод за испитивање оружија и муниције д.о.о. Крагујевац
15 Компанијa „Слобода“ а.д., Чачак
16 „Ковачки центар“ д.о.о. Ваљево
17 Акционарско друштвo „Први Партизан“ Ужице
18 Акционарско друштвo за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железница Србије“ Београд
19 Предузећe за заштиту имовине и одржавање објеката Колубара – услуге д.о.о. Лазаревац
20 Политичка странка "Заједно за Србију", Београд
21 Политичка странка "Нова странка" Београд
22 Политичка странка "Странка правде и помирења", Нови Пазар
23 Ревизија сврсисходности "Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства"
24 Ревизија сврсисходности "Управљање индустријским отпадом"
25 Ревизија сврсисходности "Ефикасност контроле аквизиција од стране надлежних органа"
26 Министарство трговине, туризма и телекомуникације
27 Политичка странка "Зелена странка", Нови Сад
28 Покрајински фонд за развој пољопривреде, Нови Сад
29 Министарство рударства и енергетике
30 Југословенско речно бродарство а.д.
31 Саобраћајни институт ЦИП а.д.
32 Предузеће за производњу наменских производа ППТ-наменска а.д, Трстеник
33 Друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП "Петрохемија" а.д. Панчево
34 Акционарско друштво "Метанолско сирћетни комплекс" Кикинда
35 Друштво "Симпо" а.д, Врање
36 Политичка странка "Демократски савез Хрвата у Војводини", Суботица
37 Институт за општу и физичку хемију а.д. Београд

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај