Државна ревизорска институција

Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2019. годину
2 Министарство спољних послова
3 Министарство одбране, Београд
4 Служба за управљање кадровима, Београд
5 Безбедносно-информативна агенција, Београд
6 Републички секретаријат за јавне политике, Београд
7 Управа за јавне набавке, Београд
8 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
9 Управа за трезор, Београд
10 Министарство финансија, Београд
11 Прекршајни суд у Београду, Београд
12 Mинистарство унутрашњих послова, Београд
13 Министарство правде, Београд
14 Више јавно тужилаштво у Београду, Београд
15 Центар за разминирање, Београд
16 Ревизија сврсисходности - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима
17 Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системима у јавним предузећима за обједињену наплату
18 Ревизија сврсисходности - Управљање "Програмом модернизације школа"
19 Ревизија сврсисходности - Информациона безбедност у здравственим информационим системима
20 Институт економских наука, Београд
21 Медицински факултет у Београду
22 Трећа београдска гимназија, Београд
23 Основна школа "Младост" Нови Београд
24 Филозофски факултет Београд
25 Универзитет у Крагујевцу
26 Економски факултет Суботица
27 Универзитет у Београду
28 Природно математички факултет у Новом Саду
29 Институт друштвених наука, Београд
30 Висока техничка школа струковних студија Београд
31 Установа студентско одмаралиште Београд
32 Основна школа "Павле Савић" Миријево - Београд
33 Консолидовани извештај Републике Србије за 2019. годину
34 Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић", Пирот

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Општина Темерин
2 Аутономна покрајина Војводина
3 Општина Врњачка бања
4 Град Београд
5 Град Нови Сад
6 Градска општина Врачар
7 Општина Мионица
8 Градска општина Стари Град
9 Градска општина Сурчин
10 Општина Сокобања
11 Град Ниш
12 Град Бор
13 Град Пирот
14 Град Зајечар
15 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
16 ЈП „Војводина шуме“ Петроварадин
17 Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад
18 ЈП Градска чистоћа Београд
19 ЈКП Водовод и канализација Пожаревац
20 ЈКП „Чистоћа“ Краљево
21 Јавно комунално предузеће „Водовод“ -Ваљево
22 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
23 Општина Тител
24 Општина Нова Црња
25 Општина Пријепоље
26 Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд
27 Град Лозница
28 Градска општина Обреновац
29 Општина Косјерић
30 Општина Топола
31 Општина Ћићевац
32 Град Прокупље
33 Општина Медвеђа
34 Градска општина Црвени крст
35 Општина Босилеград
36 ЈКП "Грејање" Панчево
37 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица
38 Јавно предузеће "Инђија пут" Инђија
39 Предузеће за водовод и канализацију „Водовод-Крушевац“ Крушевац
40 Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ Београд
41 ЈКП „Зеленило и гробља Смедерево“ Смедерево
42 ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
43 ЈКП „Биоктош“ Ужице
44 Управа за аграрна плаћања
45 Општина Лајковац
46 Општина Ковин
47 Општина Ивањица
48 Општина Неготин
49 Општина Сјеница
50 Општина Апатин
51 Општина Бачка Топола
52 Општина Бачка Паланка
53 Општина Бујановац
54 Општина Мерошина
55 Општина Житорађа
56 Општина Трстеник
57 Општина Петровац на Млави
58 Ревизија сврсисходности - Подстицај мерама руралног развоја
59 Ревизија сврсисходности - Управљање пластичним отпадом
60 Ревизија сврсисходности - Ефикасност наплате изворних прихода у јединицама локалне самоуправе
61 Ревизија сврсисходности - Функционисање градског и приградског превоза путника
62 ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Пазар
63 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“, Лозница
64 ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин
65 Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“, Бечеј
66 Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Кикинда
67 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију воде „Водовод“, Смедеревска Паланка
68 ЈКП „12. Септембар“, Бајина Башта
69 ЈКП „Комуналац“, Врбас
70 Општина Књажевац

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Установа Геронтолошки центар Младеновац,
2 Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
3 Институт за реуматологију, Београд
4 Општа болница Вршац
5 Центар за социјални рад „Шабац“
6 Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад
7 Градски центар за социјални рад Београд, Београд
8 Центар за социјални рад „Параћин“, Параћин
9 Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш
10 Центар за социјални рад „Солидарност“, Крагујевац
11 Општа болница Нови Пазар
12 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
13 Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019.г.
14 Консолидовани рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019.г.
15 Општа болница Кикинда
16 Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка
17 Општа болница Бор
18 Центар за социјални рад, Крушевац
19 Здравствени центар Неготин
20 Ревизија сврсисходности - Обезбеђивање услуге у области социјалне заштите-Лични пратилац детета
21 Центар за социјални рад Нови Кнежевац
22 Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево
23 Центар за социјални рад Лесковац
24 Ревизија сврсисходности - Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама
25 Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа
26 Центар за социјални рад Пожега
27 Центар за социјални рад Кучево, Кучево
28 Центар за социјални рад Смедерево, Смедерево
29 Здравствени центар Аранђеловац
30 Центар за социјални рад Ужице
31 Центар за социјални рад Мајданпек
32 Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", Београд
33 Центар за социјални рад Стара Пазова
34 Завршни рачун Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. г.
35 Национална служба за запошљавање
36 Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
37 Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Гамзиградска бања, Зајечар
38 Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања", Крушевац
39 Центар за социјални рад, Алексинац
40 Специјална болница „Гејзер“, Сијаринска Бања
41 Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
42 Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин
43 Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“-Меленци, Зрењанин
44 Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка Бања", Аранђеловац
45 Специјална болница за рехабилитацију - Ивањица
46 Центар за социјални рад Нови Пазар

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Акционарско друштво Тигар Пирот
2 „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд
3 Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд
4 Прва Искра-наменска производња а.д.-Привредно друштво за производњу експлозива Барич
5 Привредно друштвo за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацији неметала „Колубара-Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац
6 Водопривредно привредно друштвo Горњи Банат доо, Кикинда
7 Водопривредно привредно друштвo Северна Бачка доо, Суботица
8 Републички геодетски завод, Београд
9 Предузеће Милан Благојевић-Наменска акционарско друштво, Лучани
10 Научнa установa Институт за хемију, технологију и металургију Београд
11 Народна банка Србије
12 Пољопривредне корпорације Београд, а.д, Падинска Скела
13 Привредно друштвo за производњу, ремонт и монтажу машина и опреме „ПРИМ“д.о.о. Костолац
14 Контролa летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд
15 Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд
16 Акционарско друштвo за железнички превоз путника Србија воз Београд
17 Тоза Марковић друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда
18 Акционарско друштвo за производњу и промет оружја Застава оружје Крагујевац
19 ЈП "Електропривреда Србије“ Београд
20 Фонд за развој Републике Србије, Ниш
21 Агенција за лекове и медицинска средства, Београд
22 Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, Ужице
23 Акционарско друштвo за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд
24 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд
25 Институт за рударство и металургију, Бор
26 Борбени сложени системи д.о.о. Београд
27 ПД Центар за виноградарство и винарство д.о.о. Ниш
28 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
29 Министарство привреде, Београд
30 ВПД Сава д.о.о. Сремска Митровица
31 Ревизија сврсисходности – Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге
32 Ревизија сврсисходности – Пошумљавање у Републици Србији
33 Ревизија сврсисходности – Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору
34 Зелена странка Србије - Zelena strana Srbska, Падина
35 Српска напредна странка, Београд
36 Социјалистичка партија Србије, Београд
37 ВПД Западна Морава д.о.о. Краљево
38 Јавно предузеће за склоништа, Београд
39 Партија за демократско деловање, Прешево
40 Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, Ресавица

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај