Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2013. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
4
24. децембар 2013. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум