Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2015. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
2
Извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 5.68 MB
2.1 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде и Буџетског фонда за воде Републике Србије за 2014. годину. Тип документа: pdf, Величина: 833.39 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 2.2 Извештај о ревизији делова годишњих финансијских извештаја и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме, Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 812.75 KB, Датум: 15. децембар 2015. година 2.3 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1 MB, Датум: 11. децембар 2015. година 2.4 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 817.22 KB, Датум: 11. децембар 2015. година 2.5 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства привреде за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 658.08 KB, Датум: 11. децембар 2015. година 2.6 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 940.36 KB, Датум: 15. децембар 2015. година 2.7 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства финансија, Управе за јавни дуг – функција 170, за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1 MB, Датум: 11. децембар 2015. година 2.8 Извештај о ревизији делова годишњих финансијских извештаја и правилности пословања Министарства здравља и Буџетског фонда за финансирање Црвеног крста Србије за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 863.9 KB, Датум: 04. децембар 2015. година 2.9 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства културе и информисања за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.98 MB, Датум: 07. децембар 2015. година 2.10 Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Канцеларије за европске интеграције за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.75 MB, Датум: 04. децембар 2015. година 2.11 Извештај о ревизији правилности пословања у делу утврђивања обавеза и наплате јавних прихода за које је надлежно Министарство финансија – Пореска управа за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.55 MB, Датум: 24. децембар 2015. година 2.12 Извештај о ревизији правилности пословања у делу утврђивања обавеза и наплате јавних прихода за које је надлежно Министарство финансија - Управа царина за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.63 MB, Датум: 24. децембар 2015. година
24. децембар 2015. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
5
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Београда за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.61 MB
5.1 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за енергетику за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 425.51 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 5.2 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за комуналне и стамбене послове за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 604.56 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 5.3 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 536.1 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 5.4 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 1 MB, Датум: 24. децембар 2015. година 5.5 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда – Секретаријата за саобраћај за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 857.79 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 5.6 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда – Агенције за инвестиције и становање за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 733.62 KB, Датум: 24. децембар 2015. година
24. децембар 2015. година
7
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ниша за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 5.07 MB
7.1 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Ниш за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 576.56 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 7.2 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Ниша“ Ниш за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 596.25 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 7.3 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 268.72 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 7.4 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 394.22 KB, Датум: 24. децембар 2015. година 7.5 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Града Ниша за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 789.42 KB, Датум: 24. децембар 2015. година
24. децембар 2015. година
8
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.39 MB
24. децембар 2015. година
9
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Дољевац за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 7.41 MB
24. децембар 2015. година
26
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Трстеник за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.69 MB
18. децембар 2015. година
28
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Крагујевца за 2014. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.86 MB
18. децембар 2015. година
34
19. новембар 2015. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
4
Извештај о ревизији завршног рачуна и годишњег консолидованог финансијског извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 5.17 MB
4.1 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Специјалнe болницe за психијатријске болести „Горња Топоница“, Ниш за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.65 MB, Датум: 10. децембар 2015. година 4.2 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.74 MB, Датум: 10. децембар 2015. година 4.3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.55 MB, Датум: 10. децембар 2015. година 4.4 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Института за трансфузију крви Србије за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.96 MB, Датум: 07. децембар 2015. година 4.5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Дома здравља Крагујевац за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.56 MB, Датум: 30. октобар 2015. година 4.6 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Опште болнице Лесковац за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.68 MB, Датум: 15. октобар 2015. година 4.7 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Института за онкологију Војводине за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 1.73 MB, Датум: 15. октобар 2015. година 4.8 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Клиничко болничког центра Земун – Београд за 2014. годину и правилности пословања Тип документа: pdf, Величина: 2.87 MB, Датум: 15. октобар 2015. година
03. децембар 2015. година

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум