Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2017. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
3
Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 6.15 MB
3.1 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства финансија за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.1 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.2 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.4 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.3 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Буџетског фонда за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 510.63 KB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.4 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства културе и информисања за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.26 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.5 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства привреде за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.66 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.6 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Агенције за заштиту животне средине за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.72 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.7 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља – Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.65 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.8 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја, извештаја о јавном дугу и правилности пословања у области управљања јавним дугом код Управе за јавни дуг за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.42 MB, Датум: 29. децембар 2017. година 3.9 Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Безбедносно-информативне агенције за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 676.83 KB, Датум: 27. децембар 2017. година
29. децембар 2017. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Лучани за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 10.89 MB
29. децембар 2017. година
5
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Рековац за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.37 MB
5.1 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Културног центра Рековац за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.27 MB, Датум: 28. децембар 2017. година 5.2 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ Рековац за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.39 MB, Датум: 28. децембар 2017. година 5.3 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Милоје Милојевић“ Рековац за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.32 MB, Датум: 28. децембар 2017. година 5.4 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавне установе „Спортска организација“ Рековац за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.17 MB, Датум: 28. децембар 2017. година
28. децембар 2017. година
6
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Чачка за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 5.6 MB
6.1 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за финансије града Чачка за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 851.03 KB, Датум: 28. децембар 2017. година 6.2 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за друштвене делатности града Чачка за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 609.25 KB, Датум: 28. децембар 2017. година 6.3 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 686.92 KB, Датум: 28. децембар 2017. година 6.4 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 672.4 KB, Датум: 28. децембар 2017. година 6.5 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 785.54 KB, Датум: 28. децембар 2017. година 6.6 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“, Чачак за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 849.58 KB, Датум: 28. децембар 2017. година
28. децембар 2017. година
8
28. децембар 2017. година
10
27. децембар 2017. година
11
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Нова Варош за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.9 MB
27. децембар 2017. година
13
26. децембар 2017. година
15
26. децембар 2017. година
17
25. децембар 2017. година
37
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Јагодине за 2016. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.2 MB
26. октобар 2017. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања