Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2019. година

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
10
13. децембар 2019. година
23
02. октобар 2019. година

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
9
Извештај о ревизији правилности пословања Општине Шид за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене Тип документа: pdf, Величина: 2.03 MB
18. децембар 2019. година

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
11
04. децембар 2019. година
13
29. новембар 2019. година
15
29. новембар 2019. година
26
27. септембар 2019. година

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
19
13. децембар 2019. година