Државна ревизорска институција

Архива извештаја, 2020. година

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
12
03. децембар 2020. година

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
71
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад за 2019. годину Тип документа: pdf, Величина: 18.64 MB
19. август 2020. година

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
22
23. октобар 2020. година
31
25. септембар 2020. година
34
19. август 2020. година

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум