Државна ревизорска институција

Одазивни извештаји - 2018. година (за ревизије из 2017.г.)

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
01. октобар 2019. година
2
27. септембар 2019. година
10
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Вршца за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.17 MB
10.1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Чаролија”, Вршац за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 3.33 MB, Датум: 26. септембар 2019. година 10.2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације Вршац за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.38 MB, Датум: 26. септембар 2019. година 10.3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Народног позоришта “Стерија”, Вршац за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.22 MB, Датум: 26. септембар 2019. година 10.4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) посебних ставки финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Шушара, Шушара за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.06 MB, Датум: 26. септембар 2019. година
26. септембар 2019. година
12
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Пећинци у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 6.15 MB
25. септембар 2019. година
13
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Голубац за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.2 MB
25. септембар 2019. година
15
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Лознице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 13.14 MB
15.1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Библиотеке Вуковог завичаја, Лозница за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 7.8 MB, Датум: 25. септембар 2019. година 15.2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Центра за културу “Вук Караџић”, Лозница за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 16.2 MB, Датум: 25. септембар 2019. година 15.3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Установе за физичку културу “Лагатор”, Лозница за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.4 MB, Датум: 25. септембар 2019. година 15.4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Бамби”, Лозница за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 7.02 MB, Датум: 25. септембар 2019. година
25. септембар 2019. година
16
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 19.58 MB
16.1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.78 MB, Датум: 24. септембар 2019. година 16.2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.2 MB, Датум: 24. септембар 2019. година 16.3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.48 MB, Датум: 24. септембар 2019. година 16.4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Пчелица” Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.23 MB, Датум: 24. септембар 2019. година 16.5 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.86 MB, Датум: 24. септембар 2019. година
24. септембар 2019. година
18
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Бечеј за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене Тип документа: pdf, Величина: 4.91 MB
23. септембар 2019. година
19
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 1.01 MB
19.1 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Ужице“, Ужице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.57 MB, Датум: 23. септембар 2019. година 19.2 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Народног музеја “Ужице”, Ужице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 269.63 KB, Датум: 23. септембар 2019. година 19.3 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 920.72 KB, Датум: 23. септембар 2019. година 19.4 Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације “Ужице”, Ужице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 248.51 KB, Датум: 23. септембар 2019. година
23. септембар 2019. година
20
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Деспотовац у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 2.06 MB
17. септембар 2019. година
24
09. август 2019. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум