Државна ревизорска институција

Одазивни извештаји - обрасци

Овде можете преузети обрасце одазивних извештаја за неправилности/несврсисходности утврђене у свим врстама ревизије које спроводи Државна ревизорска институција:
- Одазивни извештај за ревизију финансијских извештаја и правилности пословања.
- Одазивни извештај за ревизију правилности пословања.
- Одазивни извештај за ревизију сврсисходности пословања.

Одазивни извештаји - 2019. година

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
12
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Шид за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене Тип документа: pdf, Величина: 23.21 MB
29. мај 2020. година
32
Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Лебане у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене за 2018. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.88 MB
18. мај 2020. година

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум