Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници радионице „Ревизија сврсисходности пословања“ одржаној у Стокхолму

09. септембар 2022. година
Представници ДРИ учесници радионице „Ревизија сврсисходности пословања“ одржаној у Стокхолму

Представници Државне ревизорске институције (ДРИ) учествовали су на радионици о ревизији сврсисходности пословања одржаној од 5. до 9. септембра у Стокхолму у склопу регионалног Програма стручног усавршавања за ревизију сврсисходности пословања. Током радионице, представници Институције су представили рад на Извештају о ревизији сврсисходности „Функционисање градског и приградског превоза путника“ Државне ревизорске институције.

Учесници скупа су коментарисали извештаје о ревизији сврсисходности пословања институција учесница, у погледу структуре извештаја, описа ревизијског проблема, обима ревизије, коришћених метода за прикупљање података, дефинисања критеријума, ревизијских питања и формирања налаза, закључака и препорука.Током радионице дискутовано је о највећим изазовима у ревизији сврсисходности пословања, као и о праћењу спровођења препорука, објављивању извештаја и праћењу ефеката. По завршетку обуке учесницима су додељени сертификати.

Током ове радионице у организацији ВРИ Шведске за учеснике је организована и посета Парламенту Шведске.

Делегацију ДРИ чинили су: Нада Тошић, државни ревизор, Бојана Богдановић, виши саветник у ревизији, Марко Милосављевић, самостални саветник у ревизији и Андријана Васиљевић и Јелена Дарабош, млађи саветници у ревизији.

Представници ДРИ су похађали Програм стручног усавршавања за ревизију сврсисходности пословања од марта 2021. до септембра 2022. године.