Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници вебинара „Управљање имовином јавног сектора и ЕУ интеграције“

17. мај 2022. година
Представници ДРИ учесници вебинара „Управљање имовином јавног сектора и ЕУ интеграције“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, Милена Лековић и Урош Марјановић, виши саветници у ревизији и Ивана Драгосавац, саветник у ревизији похађали су данас, испред Државне ревизорске институције, путем zoom платформе, вебинар „Управљање имовином јавног сектораи ЕУ интеграције“, у организацији Центра за изузетност у финансијама (ЦЕФ), водеће регионалне институције која промовише изградњу капацитета у јавним финансијама широм југоисточне Европе.

На онлајн скупу, путем презентација и дискусија, наглашени су важност и изазови повезивања управљања имовином у јавном сектору са оквиром економског управљања ЕУ и усвајања међународних рачуноводствених стандарда јавног сектора.

Одржавањем вебинара започето је спровођење програма „Ефикасно управљање имовином јавног сектора, који ће да траје три године (2022-2024), а који се односи на бројне области управљања имовином у јавном сектору. Пројекат је припремним радњама започет у јануару 2022. године, уз подршку Министарства спољних послова Словеније. Програм ће спроводити Центар за изузетност у финансијама, док су државе на које је програм усмерен земље југоисточне Европе, односно службе јавног сектора, одговорне за успостављање, спровођење и контролу реформских активности у управљању државном имовином.

На вебинару је учествовало 50 представника врховних ревизорских институција земаља југоисточне Европе.