Државна ревизорска институција

Конференција за новинаре - Представљање Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину

20. мај 2019. година
Конференција за новинаре - Представљање Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину

Конференција ће бити одржана у среду, 22. маја 2019. године у 10.30 часова у прес центру Удружења новинара Србије, Кнез Михаилова број 6/3.

Државна ревизорска институција је током прошле године спровела ревизију 209 субјеката ревизије и израдила 436 ревизорских производа.

Државни ревизори, током ревизија спроведених у 2018. години, утврдили су код субјеката ревизије грешке и неправилности у износу од 217 милијарди динара.

О најважнијим подацима из Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину говориће председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.