Државна ревизорска институција

Институција објавила нове извештаје о ревизији из Програма ревизије за 2016. годину

25. новембар 2016. година
Институција објавила нове извештаје о ревизији из Програма ревизије за 2016. годину
На основу Програма ревизије за 2016. годину Државна ревизорска институција објавила је данас коначне извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину, за следеће субјекте ревизије:

  • Републичка дирекција за робне резерве
  • Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин
  • Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ Ниш
  • Јавно комунално предузеће „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“
  • Привредно друштво „Просветни преглед“ доо Београд
  • Јавно предузеће „Водовод“ Рума
  • Јавно предузеће „Урбанизам“, Завод за урбанизам, Нови Сад

Извештаји о ревизији објављени су на сајту Институције.