Државна ревизорска институција

Представницa Институције стажистa у Европском ревизорском суду

01. октобар 2018. година
Представницa Институције стажистa у Европском ревизорском суду

На слици (с десна на лево): Jelena Damjanovic, Stanislava Gjoshevska, Aulent Guri, Benard Haka, Rigels Guzi

Јелена Дамјановић, млађи саветник у Државној ревизорској институцији, започела је 1. октобра 2018. године програм стажирања у Европском ревизорском суду. Млада колегиница у Луксембургу ће боравити до 28. фебруара 2019. године, заједно са колегама стажистима из врховних ревизорских институција Албаније и Македоније.

Током петомесечног стажирања, Јелена Дамјановић ће радити у Комори 5 – Финансирање и администрирање Уније.

Европски ревизорски суд је по 13. пут позвао представнике Државне ревизорске институције Републике Србије да учествују у програму стажирања, након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује програм стажирања за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских интитуција будућих држава чланица. Од тада до данас, укупно 164 ревизора из ВРИ држава кандидата је учествовало у програмима стажирања.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.