Државна ревизорска институција

Регионална конференција „Јачање регионалне сарадње парламената Западног Балкана ради унапређења управљања јавним финансијама“

11. септембар 2016. година
Регионална конференција „Јачање регионалне сарадње парламената Западног Балкана ради унапређења управљања јавним финансијама“

У организацији Мреже парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције земаља Западног Балкана (НПЦ), Вестминстерске фондације за демократију (WФД) и Светске банке, у Београду је 10. септембра 2016. године одржана Регионална парламентарна конференција под називом ‘’Јачање регионалне сарадње парламената Западног Балкана ради унапређења упављања јавним финансијама’’, на којој је учествовао и председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић.


У оквиру панела ’’Сарадња ВРИ и парламената на Западном Балкану“, генерални државни ревизор је присутнима представио идеје за унапређење сарадње врховних ревизорских институција и парламената на Западном Балкану. Он је рекао да уређено и ефикасно коришћење јавних средстава представља један од основних предуслова за правилно управљање јавним финансијама и ефективност одлука надлежних власти, и додао да је преко потребно да свака земља има врховну ревизорску институцију чија је независност загарантована уставом и законом.


Кључни актери у ланцу одговорности и финансијске контроле су Парламент, извршна власт, врховна ревизорска институција и парламентарни одбор који треба заједнички да пруже уверавање да је новац пореских обвезника адекватно утрошен. Функције врховне ревизорске институције и Одбора у погледу финансијске контроле јавних институција су зависне и комплементарне. Одбор се ослања на резултате врховне ревизорске институције да би позивао извршну власт на одговорност. Слично томе, врховна ревизорска институција се ослања на Одбор да би промовисала корективне мере које су препоручене на основу резултата ревизије. Стога је битно да ове институције задрже добар пословни однос у циљу ефективне контроле и одговорности“, рекао је Сретеновић.


Он је указао на значај сарадње Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава преко чијих чланова Институција најчешће остварује сарадњу са Народном скупштином, као и да очекује наставак успешне сарадње.


Конференцији су присуствовали и представници Вестминистерске фондације за демократију, представници Светске банке, као и председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић.