Државна ревизорска институција

Саопштење поводом изјава Жарка Ранковића, шефа нишког Штаба за вандредне ситуације о финансирању противградних стрелаца

31. мај 2016. година
Саопштење поводом изјава Жарка Ранковића, шефа нишког Штаба за вандредне ситуације о финансирању противградних стрелаца

Ради правилног и објективног информисања јавности поводом изјаве Жарка Ранковића, шефа нишког Штаба за вандредне ситуације о финансирању противградних стрелаца дате у средствима јавног информисања, Вечерњим новостима, агенцији Бета, Народним новина, порталу Нови магазин, Државна ревизорска институција издаје следеће саопштење:

На захтев Министарства пољопривреде и заштите животне средине, током априла 2016. године у просторијама Државне ревизорске институције, одржан је састанак са представницима Републичког хидрометеоролошког завода и представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине у вези са суфинансирањем набавке противградних ракета и противградних стрелаца.

На састанку су представници Државне ревизорске институције истакли да у надлежности ДРИ није давање овлашћења о финансирању набавке противградних ракета и финансирању противградних стрелаца на нивоу локалних самоуправа, нити тумачење Закона о одбрани од града на које се позивају представници локалних власти на недавно одржаним конференцијама за штампу.

Током састанка Државна ревизорска институција са заинтересованим представницима Министарства пољопривреде и представницима РХМЗ-а, је упутила на одредбе важећих прописа из области Закона одбране од града и на надлежне државне органе у чијој је надлежности тумачење овог закона.

Наиме, том приликом смо присутнима указали на Члан 14. Закона о одбрани од града којим је регулисано да се средства за финансирање система одбране од града обезбеђују из: 1) Буџета Републике Србије; 2) Дела премије осигурања усева; 3) Других извора у складу са законом. У члану 16. истог закона такође смо указали и на одредбе члана 16. истог закона којим је регулисано да Република Србија финансира: 1) рад, опремање и одржавање; 2) набавку средстава за засејавање градоносних облака; 3) ангажовање извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама; 4) опремање аеродрома потребном инфраструктуром за прихват ваздухоплова за модификацију времена; 5) друге послове из надлежности.

Упуством за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донeо министар финансија Републике Србије, у делу под 8. Нова законска решења (стр.18) под 3.) Закон о одбрани од града, прописао је да се средства за финансирање система одбране од града обезбеђују у буџету Републике Србије, а тиме и финансирање месечне накнаде за ангажовање извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама.

Да се средства за финансирање одбране од града обезбеђују из буџета Републике Србије дато је мишљење Министарства финансија број: 401-00-00365/2016-03 од 8. фебруара 2016. године дато општини Осечина.

Након извесног времена од одржаног састанка, шеф нишког Штаба за вандредне ситуације професор др Жарко Ранковић, изјавио је за лист Вечерње новости од 27. 5. 2016. године, да је „финансирање плата стрелаца доведено у питање из наводно процедуралних разлога, јер локална самоуправа није имала овлашћења Министарства финансија, Министарства пољопривреде и Државне ревизорске институције“. Такође је, како преносе Народне новине – Ниш од 27.5.2016. године, изјавио "да је на састанку у Београду на коме су били представници РХМЗ-а, Министарства финансија, Министарства пољопривреде и представници Државне ревизорске институције, постигнут договор да локлане самоуправе могу да уплате дотације стрелцима и да то неће бити супротно закону."

У вези са свим наводима Жарка Ранковића, Државна ревизорска институција се ограђује од наведених изјава и још једном истиче да није дала никакво овлашћење нити има мандат за такву надлежност, као и да није дала никакво тумачење Закона о одбрани од града, а на које се позивају представници локалних нишких власти, а посебно на финансирање плата стрелаца.