Државна ревизорска институција

Радионица Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Државне ревизорске институције

20. септембар 2016. година
Радионица Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Државне ревизорске институције

Уз подршку Пројекта „Eфикаснији механизми одговорности у јавним финансијама“ који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведске, представници ДРИ и чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржали су 19. септембра радионицу на тему „Представљање секторских налаза из извештаја о ревизијама и усаглашавање следећих корака у сарадњи Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Државне ревизорске институције“.

Радионици су присуствовали председник ДРИ и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, потпредседник и чланови Савета, секретар, врховнии овлашћени државни ревизори Институције, председницаОдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић и чланови Одобра, као и председавајући Подобора за разматрање извештаја о ревизијама које спроводи ДРИ, др Владимир Маринковић и чланови Подобора.

Радионица је организована у оквиру сарадње коју су Одбор и Институција успоставили Меморандумом о сарадњи од 10. јуна 2015. године, а која за циљ има континуирано унапређење односа Одбора и Институције у области финансијске контроле власти, уз промовисање принципа одговорности, транспарентности и сврсисходности у трошењу јавних средстава.

У уводној речи, председницаОдбора др Александра Томић, изразила је задовољство због заинтересованости чланова Одбора и Пододбора за рад и теме које су у надлежности Државне ревизорске институције.

Радослав Сретеновић, председник ДРИ, истакао је да су функције врховне ревизорске институцијеи Одбора у погледу финансијске контроле јавних институција зависне и комплементарне. Одбор се ослања на резултате врховне ревизорске институције да би позивао извршну власт на одговорност. Слично томе, врховна ревизорска институција се ослања на Одбор да би промовисала корективне мере које су препоручене на основу резултата ревизије. Стога је битно да ови органи задрже добар пословни однос у циљу ефективне контроле и одговорности, додао је Сретеновић.

Као представници сектора, врховни државни ревизори и овлашћени државни ревизори у Државној ревизорској институцији присутним члановима Одбора и Подоборапредставили су рад својих сектора, њихову надлежност, као и податке о спроведеним ревизијама у 2015. години, утврђеним неправилностима и препорукама које је ДРИ дала субјектима ревизије. Активно учешће у дискусији током радионице узели су и чланови одбора Горан Ћирић и Горан Ковачевић.

Велики део тога што је Институција до сада постигла,учињено је захваљујући разумевању и подршци народних посланика и то пре свега чланова Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Пододбора за разматрање извештаја о спроведеним ревизијама ДРИ, преко којих се углавном одвија сарадња са Народном скупштином, рекао је на крају Сретеновић и додао да очекује успешну сарадњу и са новим сазивом Одбора и Пододбора.

Велико ми је задовољство што смо данас имали прилику да се упознамо и са оним што сте радили протеклих годину дана и мислим да ћемо унапредити заједничу сарадњу, рекла је на крају радионице председница Одбора др Александра Томић. Она је додала и да је ДРИ заживела у пуном свом капацитету у протекле четиригодине, да су сада резултати рада евидентни и изразила отвореност за даљу сарадњу.