Државна ревизорска институција

Радионица о ревизорским мишљењима

13. април 2016. година
Радионица о ревизорским мишљењима

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић отворио је данас у Београду дводневну „Радионицу о ревизорским мишљењима“ под окриљем Мреже врховних ревизорских институција земаља кандидата и потенцијалних кандидата ЕУ и уз подршку Националне канцеларије за ревизију Шведске (СНАО) и СИГМА-е, заједно са Заједничком радном групом за ревизијске активности (ЈWГАА). Додатну подршку Институцији у организовању ове радионице пружа пројекат УНДП финансиран из средстава СДЦ.

Током дводневне радионице, мишљења о ревизијским праксама размениће представници врховних ревизорских институција из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Турске и са Косова*. [1]

„Циљ ове радионице је размена знања и искустава о различитим аспектима формирања добро утемељеног мишљења у извештајима о ревизији финансијских извештаја и ревизији правилности пословања. Сврха радионице је да се упореде садашње праксе и размене практична искуства наших институција у погледу формирања ревизорског мишљења, кроз представљање примера добре праксе“, рекао је Сретеновић.

Сретеновић је додао да сматра да Мрежа доприноси великом напретку у сарадњи ових институција и унапређењу ревизије кроз колегијално учење и размену искустава, пракси, метода и поступака рада наших институција.

Генерални државни ревизор истакао је да је циљ ревизора и да након формирања мишљења о финансијским извештајима привуче пажњу корисника кроз додатна саопштења у извештају, односно кроз скретање пажње на одређена питања – питања од суштинског значаја да би корисник извештаја разумео финансијске извештаје и остала питања релевантна за разумевање ревизије.

Учесници ће се током ова два дана бавити темама мишљења у ревизији финансијских извештаја и ревизији правилности пословања, као и материјалношћу и границама између различитих врста ревизорских мишљења. Биће разматрано и скретање пажње на важна питања у ревизорским извештајима. Све теме се разматрају кроз осврт на ИССАИ стандарде са практичним примерима и дискусијом.[1]

Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности.